Våga ta klivet in i inköpsvärlden!

Publicerat 24 juni, 2015 av administrator

Enligt Sveriges Ingenjörer var det 2014 mindre än en procent av nyutexaminerade civilingenjörer som började sin karriär inom inköp. Varför är intresset så lågt? Civilingenjörer är idag en vanlig bas för rekrytering av inköpare och varje år examineras ca 3 500 civilingenjörer i Sverige. Under en föreläsning som EFFSO höll på Lunds Tekniska Högskola var intresset svalt när studenterna fick frågan om de hade funderat på att arbeta med inköp.

En anledning till detta är att många studenter associerar inköp med traditionellt inköp, dvs. med enbart avtalsskrivning och orderläggning. Inköp anses även vara ett smalt område att arbeta inom, eftersom det uppfattas som en begränsad del av supply chain management (SCM). Denna uppfattning kan bero på att inköp generellt sett får mindre utrymme i förhållande till SCM i högskoleutbildningarna. Ser man till de största tekniska högskolorna i Sverige (KTH, Chalmers, LTH, LiTH och LTU) erbjuds endast en inköpskurs i civilingenjörsutbildningarna. Detta gör det svårt att väcka studenternas intresse för inköpsområdet samt få dem att förstå vilka karriärvägar som finns.