Vinnande inköpare tränar sin relationsförmåga

Publicerat 2 november, 2015 av Veronica

Förr handlade inköp om ekonomiska transaktioner. Men de allra flesta inköpare har vidgat sin syn. En modernare och vidgad definition av inköpsbegreppet är förmågan att skapa och leda relationer i många försörjningsled, för att åstadkomma största nyttovärde till lägsta kostnad.Intressant i denna definition är att den betonar “skapa och leda relationer” som metoder. För det är faktiskt relationerna som är nyckeln till försörjningskedjans effektivitet. Det är alltså de som bör mätas och utvecklas. Tyvärr tränas många inköpare bara i inköpsstrategier, förhandling och lagerstyrning. I själva verket bör man träna sin relationsförmåga – det är den som kan göra de stora skillnaderna.

Många har sagt att man ska träna mjuka egenskaper och det är just dem som begreppet relationsförmåga omfamnar. Daniel Goleman som skrivit boken Working with Emotional Intelligence menar att vinnande företag satsar på att utveckla det mjuka. Konkret framhåller han fem områden som man bör utveckla: Läs vidare på vår blogg.