Professionalisering av vår yrkeskår

Publicerat 12 november, 2015 av Veronica

Förra veckan handlade bloggen om hur man bör träna upp sin relationsförmåga för att bli en bättre inköpare. Många andra inlägg har handlat om inköparens personliga egenskaper och kunskaper, samt vad som krävs för att bli en framgångsrik inköpare, sammanfattningsvis handlar de om att träna sin analytiska och kommunikativa förmåga. Men jag ställer mig även frågan vad är det som krävs för att göra den samlade yrkeskåren mer framgångsrik, mer professionell?

Den allra första dagen på mitt första inköpsjobb sa min chef:

”Du ska veta att vårt viktigaste uppdrag är att dokumentera våra inköp.”

Det etsade sig fast. Men, vad menade han? Menade han att vi inte skulle göra muntliga avtal eller fanns det en högre ambition?

Läs vidare på bloggen.