Get Vested

Publicerat 24 november, 2015 av Veronica

Förra veckan gästades Sverige av Vestedmodellens frontfigur Kate Vitasek. På flera olika platser hade vi möjlighet att möta henne för att förstå vad hon betonar som allra mest. Och intresset var stort. Förvisso har det diskuterats samarbetsinriktade affärsrelationer under många år. Men tidigare har det saknats tydliga verktyg och samarbetsformer som leder fram till fruktbara samarbeten. Kate har skapat Vested som är en ny plattform, vilken kommer att inspirera till många nya samarbeten.

Det som man också uppskattar med Kate är hennes frikostighet. Man kan komma ganska långt inom Vested utan att betala en krona. Helt gratis erbjuder hon en fem lektioner lång videoutbildning över nätet på följande länk: Läs vidare på bloggen.