Rekryteringsuppdrag

Våra uppdrag startar med en genomgång tillsammans med kunden där vi diskuterar och dokumenterar syftet med rekryteringen och det förväntade resultatet.

Processen fortsätter med en förstudie som inkluderar ett besök på kundföretaget. Vid detta tillfälle ges rekryteringskonsulten möjlighet att träffa nyckelpersoner för att bilda sig en uppfattning om företagskulturen, inköpsprocesserna, prioriteringar och andra kritiska faktorer som kan påverka rekryteringen. För att hitta rätt person är det av yttersta vikt att vi vet vilken profil vi ska leta efter.

Konsulten tar därefter fram en rollbeskrivning och en kandidatprofil som kunden får godkänna. Denna innehåller en detaljerad beskrivning av företaget, rollen, ansvarsområden, mål och utmaningar med tjänsten. Den ger också en sammanfattande bild av den sökta kandidatens önskade erfarenhet, kvalifikationer och kompetens för att passa för den aktuella positionen. Dessa nyckelkompetenser utgör grunden för vårt fortsatta arbete med att hitta kandidater.

När vi har identifierat urvalskriterierna ihop med kunden startar vår searchprocess. Då söker vi bland annat i vår databas och sonderar i vårt gedigna nätverk för att urskilja kandidater med rätt erfarenhet och kompetens.

När vi identifierat lämpliga kandidater och försäkrat oss om att de är intresserade av den aktuella tjänsten, träffar vi personerna för en första intervju.

Innan vi presenterar en kandidat för vår kund genomför vi en mer kompetensinriktad intervju där vi säkerställer att kandidaten har den kompetens som motsvarar vår kunds förväntningar. Kunden genomför därefter egna intervjuer med presenterade kandidater.

Efter att kunden har bestämt sig för vilken kandidat de vill gå vidare med och genomfört eventuella egna tester genomför vi en omfattande referenstagning. Referenstagningen säkerställer att kunden går in i slutförhandling med rätt kandidat.

Rekrytering kan vara en tidskrävande process och om ni under pågående rekrytering upplever att ni behöver tillfälligt stöd till er inköpsorganisation kan vi självklart hjälpa er med konsulter.

Uppföljning

När vi avslutat vårt uppdrag följer vi den anställda personens utveckling under de första tre månaderna för att säkerställa att resultat blev som kunden förväntat sig.

Kompletterande annonsering

I de fall kunden är intresserad av att komplettera searchprocessen med en annonsrekrytering hanterar vi självklart detta. Vi väljer ut lämpliga kanaler att annonsera i och vi kan hantera både utformning av innehållet i annonser och layouten för respektive media.

Självklart tar vi hand om kontakterna med de olika tidningarna och eventuella andra medier, t ex websiter, nätverk eller veckotidningar. Vi tar även hand om all kontakt med kandidaterna som genereras genom annonseringen.

Skriv ut: Skriv ut:  
Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
 • Träna med effektiva workshops

  Vi erbjuder skräddarsydd träning av din inköpsorganisation. > EFFSO Skills
 • IT-stöd för inköp

  Behöver du ett modernt inköpssystem eller stöd för spendanalys? Vi erbjuder lösningar från bland annat Iasta och Coupa. > EFFSO Systems
 • Söker du nya utmaningar?

  Letar du efter ett nytt intressant jobb inom inköp? Läs om våra aktuella rekryteringar eller skicka in ditt CV. > Sök inköpsjobb
 • Outsourca inköpsavdelningen?

  Låt EFFSO Solutions inköpsteam hantera ert inköp av indirekt material och tjänster. > EFFSO Solutions