HandsPuzzle_000014377944Large

Outsourcade inköp

Inom EFFSO Solutions hanterar vi inköp av indirekt material åt våra kunder så att deras egna inköpsorganisationer kan fokusera på att bli världsledande inom de inköp som är direkt påverkande på företagets kärnverksamhet.

När vi tar över inköpet av indirekt material hos en kund går vi in med en väl utvecklad och beprövad metodik, där vi systematiskt identifierar och genomdriver besparingsprojekt.

Vi tar fram förslag och beslutsunderlag varefter ni bestämmer hur olika projekt ska prioriteras. Vissa projekt kommer vi att kunna realisera relativt omgående, medan andra tar längre tid i anspråk att implementera. Det viktiga är att ni direkt kommer se resultat av vårt arbete, samtidigt som ni känner att vi verkligen är med och långsiktigt utvecklar ert inköpsarbete inom de här kategorierna.

När vi samlar flera företags inköpsvolymer inom dessa områden kan vi också arbeta med fler resurser och större totala volymer. Det har lett till att vi har utvecklat mer djupgående specialistkunskaper inom respektive kategoriområde än man vanligen kan bygga upp inom ett företag. Det här kommer självklart våra kunder tillgodo, och gör att vi tillsammans kan nå effekter som man vanligen inte når i respektive organisation.

Några detaljer vill vi poängtera:

 • Vi tar bara betalt av kunden och har därför inga osunda leverantörsrelationer att ta hänsyn till. Någon ”kickback” till oss från en leverantör förekommer aldrig i någon form.
 • Vi finns långsiktigt på plats hos kunden och säkerställer att de besparingar som vi identifierar och implementerar också blir realiserade, kvartal efter kvartal.
 • Vi arbetar väldigt självständigt så att kunden kan släppa dessa områden på riktigt och ägna tiden åt annat.
 • Om ni inte redan nu har en god struktur och uppföljning över de leverantörsavtal ni har inom det här segmentet, så kommer ni att få det.

Trots att våra kunder själva har arbetat med dessa kategorier, är vår erfarenhet att vi, med vårt fokus och vår metodik, når betydande resultat.

Kontakta Per-Arne Jonsson, 0735-137 473, om du också vill nå en större effekt av ert inköpsarbete!

Skriv ut: Skriv ut:  
Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
 • Träna med effektiva workshops

  Vi erbjuder skräddarsydd träning av din inköpsorganisation. > EFFSO Skills
 • IT-stöd för inköp

  Behöver du ett modernt inköpssystem eller stöd för spendanalys? Vi erbjuder lösningar från bland annat Iasta och Coupa. > EFFSO Systems
 • Söker du nya utmaningar?

  Letar du efter ett nytt intressant jobb inom inköp? Läs om våra aktuella rekryteringar eller skicka in ditt CV. > Sök inköpsjobb
 • Outsourca inköpsavdelningen?

  Låt EFFSO Solutions inköpsteam hantera ert inköp av indirekt material och tjänster. > EFFSO Solutions