Framtidens kategoristyrning med Per Finnhammar

Intervju med Per Finnhammar på EFFSO om framtidens kategoristyrning i norden.