Bo-Lennart Arvidson

Våra inköpskonsulter är trygga personer som kommer med omfattande egen kunskap och kan snabbt sätta sig in i era system och processer. Bo-Lennart Arvidson är en av dem, läs intervjun med honom här nedan!

Bo-Lennart Arvidson, inköpskonsult inom IT

Det har det hänt mycket inom IT på kort tid. Den ökade graden av digitalisering har inte bara effektiviserat inköpsfunktionens arbetssätt i stor utsträckning. Förändringarna har även påverkat själva inköpet av IT. Organisationer har till exempel gått från att ha tjänster in house till att nu i stället köpa in molntjänster. Och man har gått över till att köpa tjänster av större och mer globala aktörer än tidigare.

Jag heter Bo-Lennart Arvidson och jag jobbar som inköpskonsult med inriktning på IT. De senaste tre åren har jag haft uppdraget som Corporate IT Sourcing and Vendor Manager på ICA Gruppen. Och alldeles nyligen började jag som strategisk inköpare IT på Systembolaget.

Du har en klassisk IT-bakgrund. Hur kom du in på inköp?

Jag är systemvetare i botten och nästan hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med IT. Jag har varit IT-chef, verksamhetschef och produktionschef och har erfarenhet av rena IT-företag förstås men även av andra branscher som dagligvaruhandel, offentlig förvaltning och transport & kommunikation. En stor del av mitt arbete har handlat om att förvalta och utveckla outsourcing-uppdrag inom till exempel IT, ekonomi, kundtjänst och diverse produktionsprocesser. En stor fördel när man jobbar med IT-inköp är att jag varit både på beställarsidan och på säljsidan, som säljare och som produktchef.

Hur jag kom in på Inköp? I mina roller som specialist och som chef fanns det alltid inköpselement i form av avtal och upphandlingar. Men med tiden blev det allt mer inköp och jag insåg att det var rätt kul.

Vad är det som gjorde inköp intressant?

Möjligheten att jobba från ax till limpa. Att vara med från idé till att handla upp och produktsätta en lösning. Dessutom vet man ofta inte på förhand vad man kommer i mål med. Man tror t ex. att man kommer att välja en särskild leverantör men så händer saker på vägen och det blir ett helt annat val i slutändan. Det är den sortens dynamik som gör inköp extra kittlande.

Och så tycker jag om perioden som följer på när avtalet är tecknat och klart, när man följer upp och ser att det man köpt in verkligen ger effekt. Det är bland det viktigaste i hela inköpsprocessen.

Sist men inte minst trivs jag med att jobba med människor.  Jag har ansvarat för och följt upp en av Sveriges största kundtjänstleveranser. Där blev det väldigt tydligt för mig att inköp handlar mycket om människor. När man får människor att leverera mer än man förväntat sig, då har man lyckats med inköpet.

Vad är dina styrkor som inköpskonsult?

Jag tror att det är en styrka att jag är både specialist och generalist d v s jag kan både gå på djupet när det gäller IT och är bred inom inköp.

En av mina specialiteter är att jag jobbar mycket med outsourcing och vendor management. Vilket betyder att man följer upp leverantörer och ser att inköpet ger förväntade effekter i verksamheten. Jag kanske redan nämnt det men det är bland det viktigaste i inköpsprocessen. Att se steget längre i inköpsprocessen, att få med helheten i leveransen och hela cykeln som inköpet omfattar. Det finns de som släpper ansvaret när inköpet är genomfört och då är det inte alltid det går som man tänkt sig.

Hur är det att vara inköpskonsult under EFFSO?

Det finns stora fördelar med att vara konsult under EFFSO och dessa är kompetensutvecklingen och nätverket. EFFSO har en otrolig bredd inom inköpsområdet och där finns även stor kunskap och kompetens. Och tack vare företagets omfattande nätverk har jag fått flera intressanta och utvecklande uppdrag. För de uppdragen jag trivs bäst med är de där den nya It-tekniken används och där jag kan använda min kompetens och erfarenhet för att hjälpa uppdragsgivaren att nå nya lösningar och/eller förbättrade resultat.

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.