Inköpschef VS

Organisation:

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och cirka 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer om oss på https://www.assemblin.com/sv/

Assemblin VS är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för värme, sanitet, sprinkler, industri, energi och kyla i kontor, arenor, kulturbyggnader, shoppingcenter, bostäder, sjukhus och industrier. Vi finns på ca 50 orter i Sverige. Omsättningen är runt 3,6 miljarder kronor och vi är omkring 1 500 medarbetare.

Om rollen:

Inköpschefen ansvarar för Assemblin VS’s inköpsavdelning med syfte att leda, förbättra, implementera, stabilisera och utveckla inköpsarbetet och dess processer, metoder och KPI´er. Ansvarig för att planera, följa upp och styra inköpsarbetet samt skapa förutsättningar för organisationens operativa inköpsarbete. Du kommer leda, fördela och följa upp arbetet inom inköpsavdelningen. Vidare kommer du säkerställa att företaget följer lagar och andra krav som ställs på organisationen inom sitt område.

Inköpschefen har det formella personalansvaret för den centrala inköpsavdelningen på VS som består av en kategoriinköpare samt en inköpsassistent. Utöver detta finns fyra regionsinköpare, dessa rapporterar formellt till respektive regionchef. Rollen innefattar ansvar för att leda, motivera, utveckla och följa upp medarbetarna. Inköpschefen ingår i Assemblin VS´s ledningsgrupp och rapporterar till VD.

Ansvar:

 • Planera, följa upp och styra inköpsavdelningens arbete.
 • Säkerställa utbildning/information till verksamheten kopplat till inköpsavdelningens ansvarsområden både centralt och regionalt.
 • Utveckla och implementera instruktioner, processer och policyer för inköp och kontrakt.
 • Stötta organisationen i inköpsfrågor och tillse att rutiner är uppdaterade och stödjande.
 • Övergripande rapportering av organisationens inköpsmarknadsanalyser och sammanställa rapporter avseende marknadsförhållanden och materialkostnader.
 • Avtalsansvarig grossist, styrning, effektivisering av avtal och samarbete.
 • Granska, utvärdera och godkänna specifikationer för inhämtande av anbud samt tilldelande av centrala avtal.
 • Säkerställa att inköpssystemet har hög tillgänglighet, funktionalitet samt ständigt innehåller uppdaterade uppgifter.
 • Säkerställa att utvärdering av leverantörer sker enligt rutin för leverantörsbedömning.
 • Kommersiellt ansvarig för inköp VS och deltar i större avtalsförhandlingar.
 • Medverka, förhandla, utveckla koncerngemensamma avtal, internationella avtal i samarbete med koncernens styrgrupp Inköp.

Din profil:

Du är en ödmjuk person som har förmåga att agera affärsmässigt för att kunna ta fullt ansvar för det centrala inköpsarbetet och leverantörsrelationer. Vidare har du goda kunskaper inom förhandlingar där du på ett lönsamt och effektivt sätt förhandlar leverantörsavtal som gynnar verksamheten långsiktigt. Förmåga att arbeta strukturerat för att kunna ta väl avvägda beslut i samråd med VD utifrån vad som är lämpligast för verksamheten som helhet.

Du är en naturlig relationsbyggare där du etablerar och underhåller goda relationer både inom och utanför företaget med affärsmässig integritet. Du har god digital kompetens och använder digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet samt vara en god förebild inom området för medarbetarna. Med ett naturligt ledarskap coachar, stöttar och utvecklar du andra för att skapa en grupp som samarbetar effektivt mot gemensamma mål.

Du har en strategisk förmåga där du omsätter inköpsavdelningens långsiktiga mål till verksamhetsmål och konkreta handlingsplaner för avdelningen. Vi ser också att du har goda kunskaper om regler och förordningar för att kunna inneha ansvar kopplat till arbetsmiljö och kollektivavtal, regler och lagar.

Din bakgrund:

Goda språkkunskaper i svenska och engelska är en förutsättning tillsammans med relevant utbildning. Då vi har verksamhet över hela landet, kräver rollen ett visst mått av resande. Du har erfarenhet från VVS- alternativt byggbranschen, har arbetat med kategoribaserat inköpsarbete och besitter kunskap inom inköpssystem. Du har mer än 10 års erfarenhet inom det strategiskt inköpsarbete, där du under några år gärna har haft en ledande roll.

Ansökan:

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du har möjlighet att utgå ifrån vårt kontor i Göteborg eller Stockholm.

Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2024-03-09.

Har du frågor eller funderingar kopplat till tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Martin Fridolf på EFFSO: Martin.Fridolf@effso.se

Välkommen med din ansökan!