Inköpschef med nordiskt ansvar till Ambea

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med cirka 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har drygt 750 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.ambea.se

Om rollen

Har du tidigare erfarenhet som chef inom strategiskt inköp av indirekt material och tjänster? Vi söker dig som vill vara med att bygga upp och forma vår nordiska funktion inom strategiskt inköp av indirekt material och tjänster. Är du en person som drivs av att förhandla, utmana och skapa resultat samt gillar att nätverka och bygga relationer kan den här tjänsten vara rätt för dig.

Självständigt och tillsammans med Ambeas affärsområden och staber driver inköp kontinuerliga kostnads-, kvalitets- och produktivitetsförbättringar för att säkerställa en bra leverans. Inköp ansvarar och driver även utvecklingen av Ambeas E-handelsplattform och kategoristyrning kopplat till koncernens strategiska inköpsarbete. Utöver detta är inköp även ansvariga för konceptet ”Mat som Hemma” och för fordonsflottan som består av ca 750 fordon.

I rollen som Ambeas inköpschef samordnar du inköpsarbetet och koncerngemensamma kategorier för i dagsläget Sverige, Norge och Danmark. Du har personalansvaret för 6 stycken medarbetare i den svenska inköpsfunktionen och leder med streckad linje inköpsarbetet i Norge och Danmark. Du rapporterar till CFO där inköp som funktion är organiserad.

Som inköpschef har du det yttersta ansvaret för att leda, driva och utveckla allt inköpsarbete inom Ambea. Ansvaret innebär att du säkrar en etablering av ett gemensamt arbetssätt i länderna och våra affärsområden och staber samt leder inköpsarbetet genom en effektiv kategoristyrning. Du driver kontinuerliga, koncernövergripande analyser av spend, interna behov och kategoristrategier.

Inköpsarbetet i funktionen idag sker både på en proaktiv kategoristyrd nivå för de större kategorierna men även en reaktiv nivå genom hantering av de mindre operativa frågorna från verksamheten. Du kommer som inköpschef utöver ledaransvaret även att ha eget kategoriansvar för vissa kategorier. 

Dina arbetsuppgifter

 • Som inköpschef på Ambea har du ansvar för hela inköpsprocessen; du ansvarar för utveckling av inköpsstrategi och styrning på inköpsområdet, analys- och kategoristrategiarbetet, E-handel och vår process för leverantörsuppföljning och utveckling. Därutöver tillkommer även ansvaret för konceptet ”Mat som Hemma” och för det dagliga arbetet gällande fordonsflottan som består av ca 750 fordon.
 • Du ansvarar för och driver verksamhets- och processutveckling inom inköpsområdet och säkrar att inköpsfunktionen kontinuerligt möter uppsatta mål.
 • Du etablerar ett fungerande och gemensamt arbetssätt för länderna.
 • Du leder ett kategoristyrt inköpsarbete där det är av vikt att definiera vilka kategorier som sker på central nivå, nationell nivå eller lokal nivå.
 • Du för löpande dialog med Ambeas affärsområden och staber för att säkerställa ett väl fungerande samarbete och att inköpsfunktionen uppfattas som en proaktiv affärspartner som med hög professionalism och affärsmässighet levererar konkret värde till verksamheten.
 • Du leder inköpsavdelningens löpande arbete och har personalansvar för ett team bestående av 4 st strategiska inköpare/kategoriansvariga och 2 st projektledare för inköp/E-handel.
 • Du leder egna kategorier vilket innebär att arbeta enligt inköpsprocessen med analys, förhandling, avtalstecknande med leverantörer etc.

Din profil

I rollen som inköpschef för Ambea behöver du erfarenhet av komplexa företagsstrukturer där kommunikation, tydlighet, analys men även pragmatism är ledord. Du behöver förstå verksamhetens behov för att kunna både stödja och utmana dem. Du har tidigare erfarenhet från att ha arbetat med inköp inom indirekt material.

Du har en mycket väl utvecklad kommunikationsförmåga och en vilja att engagera och motivera enskilda personer och team. Du har även en förmåga att skapa goda relationer, både internt och externt. Du är förändringsorienterad och har ett väl utvecklat affärsmässigt arbetssätt. Vi tror att du är en drivande, strukturerad och lösningsorienterad ledare.

Du är mån om långsiktig kostnadsmedvetenhet och god affärsetik och du värnar alltid bolagets affärsmässiga intressen och attraktivitet på leverantörsmarknaden. Du är van vid att arbeta med kategoribaserat inköp och vet att analys är grunden för en bra affär.

Andra kvalifikationer är:

 • Relevant utbildning på högskolenivå
 • Flera års erfarenhet av kategoristyrt och strategiskt inköpsarbete inom indirekt material och tjänster
 • Minst 2-3 års erfarenhet av personalansvar med dokumenterat goda ledaregenskaper
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift

Du erbjuds

En arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, ett utpräglat kvalitetstänk och möjlighet att påverka. Vi har kollektivavtal med tjänstepension och friskvårdsbidrag. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Din ansökan

Vi hanterar ansökningar löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 29 aug 2021. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Solna i lokaler nära Mall of Scandinavia. Resor inom primärt Norden sker i begränsad omfattning.

Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Anna Hedre Eidhagen på EFFSO: anna.h.eidhagen@effso.se eller på 073-413 32 05.

Välkommen med din ansökan!