Kompetansekartlegging

Kompetansekartlegging gjennomføres når det er behov for å kartlegge kompetansen til en organisasjon på innkjøpsområdet. Dette skjer ofte når en funksjon eller organisasjon gjennomgår endringer, men det kan også være en del av det fortløpende arbeidet med å utvikle innkjøpsorganisasjonen. Kompetansekartleggingsverktøyene bygger på mange års kunnskap om og erfaring med hvilke krav som stilles i en velfungerende innkjøpsorganisasjon.