Second Opinion

For å forstå hva det er dere forventer av den aktuelle tjenesten, gjør vi først en behovsanalyse ut fra kundens forutsetninger og stillingens krav. For å sikre personlige egenskaper, innkjøpskunnskaper, syn m.m., intervjuer vi de utvalgte kandidatene.