10 mars, 2015

Vi publicerar Whitepaper om Outsourcing

EFFSO lanserar Whitepaper om Outsourcing.

Vi lanserar vårt första White paper som behandlar Outsourcing av kategoristyrt inköp. Klicka här för att ladda ner.

Här finns även en Intervju med Per Finnhammar på EFFSO där han berättar om utvecklingen av kategoristyrning i norden.