3 december, 2015

Ny bok om CISG – internationella köplagen

Ungefär 80 procent av all internationell handel med varor sker mellan parter från de 83 stater som har tillträtt FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Omfattningen är i sig ett argument för att ytterligare stater skall tillträda konventionen. Så sker också: CISG tillträds av några stater om året. Inom en inte alltför avlägsen framtid är det därför sannolikt att antalet stater som har tillträtt CISG överstiger 100.

Nu finns det en ny bok om CISG – vår internationella köplag. CISG har till stora delar legat till grund för vår nationella köplag. Kunskap om CISG ger därför god kunskap om svensk nationell köprätt. Tillgång till information om CISG ger  följaktligen också tillgång till information om köplagen. Kommentaren vänder sig bland annat till de som arbetar med internationell handel, exempelvis inköpare.

CISG – En kommentar är skriven av Jon Kihlman. Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Jon har skrivit åtskilliga artiklar om avtalsrättsliga frågor och han har bland annat skrivit läroboken Köprätten.

Läs mer om boken och köp den på förlagets sida.