10 december, 2015

Nytt White paper om Spendanalys

”Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administartiva rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.”

Ovanstående är ett utdrag från vårt nya White paper om spendanalys. Här kan du läsa om varför och hur man bör göra en spendanalys, vad är nyttan med den och vad som är viktigt att tänka på. Vi ger även råd kring val av eventuell systemleverantör för spendanalysverktyg.

Ladda ner White papret här.

Vill du lära dig mer?

Om du vill lära dig ännu mer om nyttan och utmaningarna med spendanalysarbetet och även få en övergripande titt på hur vårt egenutvecklade systemverktyg för spendanalys, Spendency, fungerar så ska du anmäla dig till något av våra två webinar i januari.

Webinar 13 januari 2016, 13.30 – 14.00 – Klicka här för anmälan

Webinar 26 januari 2016, 10.30 – 11.00 – Klicka här för anmälan