Inköp Bygg & Fastighet

Vi har stor erfarenhet av projektinköp och investeringar inom bygg-, fastighets och
infrastruktursektorn. Vi hjälper dig att göra bra affärer för unika projekt eller
investeringsstrategier och upphandlingar för en hel portfölj.

Vilka är EFFSO Entreprenad?

EFFSO Entreprenad är ett affärsområde som fokuserar på expertis både inom inköp och inom entreprenadområdet. Vi har vår plats mellan teknikkonsulterna och projektledningsbolagen. Vi ser att det finns utrymme för en spelare som kommer från ”affären” och där inköp och leverantörsrelationer blir mer centrala i ett projekt.

På EFFSO Entreprenad har vi under lång tid arbetat med många av de stora företagen inom dessa områden och förstår därför de utmaningar som uppstår när man ska utveckla effektiva inköpsfunktioner och projektinköp i dessa typer av företag. Enkelt uttryckt, vi hjälper fastighets- och infrastrukturägare att göra de bästa affärerna i entreprenadbranschen.

Kontakta oss!

Vi är övertygade om att vi, med vår långa erfarenhet, förstår både branschens arbetssätt, processer och behov och att vi kan leverera det ni önskar. Därför vill vi gärna hjälpa er med alla era projekt som gäller inköp kopplade till fastighets-, anläggnings- och entreprenadverksamheter.

Rekrytering & Konsulter

Letar du efter en projektinköpare, upphandlare eller kanske kategoriinköpare? På EFFSO Entreprenad är vi specialiserade på rekrytering till inköpsorganisationer inom bygg och anläggning. Vi har gedigen erfarenhet inom inköpsområdet och vi vet vilken kompetens och karaktär framgångsrika inköpsorganisationer behöver. Vi förstår vilka behov du, som kund, har när du letar efter kompetenta personer till din organisation. Med vår erfarenhet, och vårt unika branschkunnande, kan vi utlova ett bra utfall.

Vi har konsulter med mångårig erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Oavsett om du letar efter en specialist eller en generalist inom området så kan vi tillgodose just din organisations behov. Vi kan dessutom se till att du får tillgång till en resurs snabbt.

Inköp som tjänst

Inköpsfabriken – Vi har en gedigen samlad kompetens och har expertis inom många olika inköpskategorier. Vi kan hjälpa er med allt ifrån en AF-del och inköpsmallar för ett unikt projekt, till att genomföra stora upphandlingar i, eller alla köp som är definierade i, en inköpsplan för ett projekt. Du köper detta som en tjänst och betalar ett förutbestämt pris. När ni väljer att utnyttja Inköpsfabriken (Inköp som tjänst) får ni möjlighet att utnyttja EFFSOs processer, metoder och inköpsverktyg, som utvecklats och prövats under tid och ni får även tillgång till vår samlade kategorikompetens. Vi kan självklart också arbeta enligt kundens/uppdragsgivarens processer och metoder om det önskas. Vi hjälper både privata företag och er inom offentlig sektor.

Projektledning

Construction Management – Vi hjälper gärna våra kunder med mer tjänster än det som är relaterat till upphandlingar av entreprenader. Vi kan hjälpa dig som byggaktör att leda ett projekt eller engagera oss i ett projekts alla faser. Vi kan följa med från projektering och in i produktionsfasen och vi kan agera som projekt- eller byggledare och då ofta på beställarens sida. Med utgångspunkt i beställarens önskemål och med ett stort nätverk av leverantörer kan vi driva CM-Projekt eller entreprenader som Partnering. Vi tillhandahåller bland annat: byggledare, projekteringsledare, installationssamordnare och beställarrepresentanter.