Rekrytering inköp

På EFFSO är vi specialiserade på rekrytering till inköpsorganisationer. Våra rekryteringskonsulter har en gedigen erfarenhet inom inköpsområdet och vi vet vilken kompetens och karaktär framgångsrika inköpsorganisationer behöver. Med vår erfarenhet, och vårt unika branschkunnande, kan vi utlova ett bra utfall.

Vi garanterar rätt person till rätt plats

Vi hittar rätt inköpare till er organisation! Vårt stora nätverk och djupa funktionella kompetens gör det möjligt för oss att attrahera rätt kandidater och stödja organisationer i utvecklingen av sina talanger på ett unikt sätt. Vi har under ett flertal år hjälpt företag inom såväl industri- som tjänste- och handelssektorn att bygga upp och förstärka sina inköpsorganisationer. Vi tillhandahåller ett flertal lösningar som säkerställer att ni kan rekrytera rätt personer. Era nya medarbetare är en viktig del i er fortsatta framgång!

Uppdragsprocessen
Våra uppdrag startar alltid med en genomgång tillsammans med kunden där vi diskuterar och dokumenterar syftet med rekryteringen och det förväntade resultatet. Vi skriver en förstudie och tar även fram en rollbeskrivning och en kandidatprofil som godkänns av er som kund. För att hitta rätt person är det av yttersta vikt att vi vet vilken profil vi ska leta efter. När vi har identifierat urvalskriterierna ihop med kunden startar vår searchprocess. Då söker vi bland annat i vår databas och sonderar i vårt gedigna nätverk för att urskilja kandidater med rätt erfarenhet och kompetens. När vi identifierat lämpliga kandidater och försäkrat oss om att de är intresserade av den aktuella tjänsten, träffar vi personerna för en första intervju. Innan vi presenterar en kandidat för vår kund genomför vi en mer kompetensinriktad intervju där vi säkerställer att kandidaten har den kompetens som motsvarar vår kunds förväntningar.

Kompetenskartläggning

Vi hjälper gärna er organisation med kompetenskartläggning. Vi tar fram kompetensprofiler och ett frågebatteri som bäst reflekterar de kompetenser som ska kartläggas. Vid själva kartläggningen används primärt tre komponenter. Först genomförs en självskattning där varje individ skattar sin egen kompetens. Därefter får individen svara på kunskapsfrågor kring samma kompetenser för att bedöma den teoretiska kunskapsnivån. Slutligen användas faktiska caseövningar där individen får visa hur teoretisk kunskap och specifik kompetens appliceras för att analysera och lösa olika problem och situationer. Efter kartläggning genomförs vi ett analysarbete som resulterar i en tydlig bild av nuläget. Utifrån detta nuläge kan en rad olika aktiviteter kopplas ihop som tillsammans skapar förutsättningar för att ta sig till den målbild man har inom organisationen. Vi hjälper självklart till med de nya frågor och utmaningar som kan uppstå efter en kompetenskartläggning, exempelvis rekrytering och inhyrning av personal.

Vi lovar dig

  • Smärtfri, snabb och enkel uppstart
  • Rätt kompetens
  • Förståelse och lyhördhet inför era behov
  • Stort värde för pengarna
  • En långsiktig partner

Second opinion

Först gör vi en behovsanalys utifrån kundens förutsättningar och tjänstens krav. För att säkerställa personliga egenskaper, inköpskunskaper, synsätt m.m. intervjuar vi era utvalda kandidater. Vi genomför personlighets- och kapabilitetstester och har även en metodik för testning och verifiering av inköpskunskaper. Vi tar även referenser på utvalda kandidater. Därefter presenterar vi vår bedömning av kandidaterna för er som kund.

Vårt mål är att ni som kund ska få en professionell bedömning av den kandidat eller de kandidater som ingår i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att ge er så komplett bild som möjligt av kandidatens inköpskompetens och personliga egenskaper. Vi testar gärna specifika kunskaper och egenskaper utifrån kundens önskemål.

Varför EFFSO?

1. Enastående kunskap

Vi är helt fokuserade på inköp och vi har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.