Inköpsutbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda inköpsutbildningar, enskilda inköpskurser som t ex Excel för Inköpare samt hela inköpsakademier. Och vi utbildar enskilda individer eller hela team inom er inköpsorganisation. Läs mer nedan eller hör av dig till oss!

Excel för inköpare

Skräddarsydda inköpsutbildningar

Våra inköpsutbildningar riktar sig till dem som vill bli riktigt duktiga på det kategoristyrda arbetssättet. Under 2017 utsågs ett utbildningsprogram, där EFFSO utformade de centrala delarna, till ett av världens åtta bästa utbildningsprogram av Procurement Leaders. Den utbildning som vi erbjuder är samma som våra egna managementkonsulter får gå när de börjar på EFFSO.

Vi fokuserar framförallt på tre olika områden, analytisk förmåga, förändringsledning och inköpskunskaper. Alla våra utbildningsmoment är case-baserade och fokuserar på att praktiskt kunna använda olika metoder och modeller i vardagen. Vi har tagit fram utbildningsavsnitt som täcker in hela det kategoribaserade arbetssättet från att definiera mål i projekten, driva analyser, kommunicera med intressenter och slutligen skicka RFQ:er, förhandla och följa upp resultaten. Vi har även en dedikerad Excelkurs för Inköpare.

Beroende på era mål och förutsättningar kan vi kombinera ihop ett utbildningspaket som stöttar er på bästa sätt. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

EFFSO whitepapers

Ladda ner ”Effektiv spendanalys”

”Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.”

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.