Inköpsutbildningar

Våra inköpsutbildningar består av allt från enskilda inköpskurser inom till exempel förhandling och spendanalys till skräddarsydda inköpsakademier. Vi kan utbilda enskilda individer eller hela team inom er inköpsorganisation. Läs mer nedan!

Excel för inköpare

Inköpsutbildningar

Skräddarsydda inköpsutbildningar

Våra inköpsutbildningar riktar sig till dem som vill bli riktigt duktiga på det kategoristyrda arbetssättet. Den utbildning som vi erbjuder är samma som våra egna managementkonsulter får gå när de börjar på EFFSO. 2017 utsåg Procurement Leaders ett utbildningsprogram där EFFSO hade utformat de centrala delarna till ett av världens åtta bästa program.

Kategoribaserat arbetssätt styr upplägget

Vi har tagit fram utbildningsavsnitt som täcker in hela det kategoribaserade arbetssättet från att definiera mål i projekten, driva analyser, kommunicera med intressenter och slutligen skicka RFQ:er, förhandla och följa upp. Alla momenten är case-baserade och fokuserar på att praktiskt kunna använda olika metoder och modeller i vardagen. Syftet är att stärka både inköpskunskaperna, den analytiska förmågan och förändringsledning.

Beroende på era mål och förutsättningar kan vi sätta ihop ett utbildningspaket som stöttar er på bästa sätt. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Inköpskonsult

Våra inköpsutbildningar riktar sig till er som vill bli riktigt duktiga på det kategoristyrda arbetssättet. Utbildningsavsnitten täcker in hela det kategori-baserade arbetssättet från att definiera mål i projekten, driva analyser, kommunicera med intressenter och slutligen skicka RFQ:er, förhandla och följa upp. Vi kan utbilda enskilda individer eller hela team inom er inköpsorganisation. På plats i era lokaler eller digitalt om så önskas.

Vi har även enstaka inköpskurser inom till exempel förhandling, spendanalys och Excel för inköpare som kan erbjudas separat eller som en del av ett skräddarsytt upplägg.

När vi märker att intresset är stort på flera håll anordnar vi ibland öppna kurser. Se tidigare upplägg av spendanalys och Excel för inköpare. Är du nyfiken på vår förhandlingsmodul kan du ladda ner broschyren nedan.

 

Ladda ner broschyr

EFFSO whitepapers

Ladda ner ”Effektiv spendanalys”

Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se alla white papers ›

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.