Etik vid rekrytering

EFFSO följer de regler för god yrkesetik som ställts upp av föreningen Sveriges Executive Search Konsulter (www.esk.se).