Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning genomförs då det finns ett behov av att kartlägga en organisations kompetens inom inköpsområdet. Detta sker ofta då en  funktion eller organisation genomgår en transformation, men det kan också vara en del av det löpande arbetet med att utveckla inköpsorganisationen. Våra kompetenskartläggningsverktyg baseras på många års kunskap och erfarenhet av vilka krav som ställs på en välfungerandeinköpsorganisation.