White papers

Inköp som tjänst

När EFFSO levererar inköp som tjänst görs det baserat på en affärsmodell kallad ”Vested”. Grundprinciperna för en Vested-affärsmodell bygger på att kund och leverantör etablerar ett gemensamt mål för vad som ska uppnås och ersättningen till leverantören baseras på hur dessa mål uppfylls. Syftet med denna modell är att ge leverantören utrymme att använda sin fulla kompetens och kreativitet för att nå de uppsatta målen, varefter man mäts mot måluppfyllnad, inte enskilda aktiviteter. Modellen bygger på stort ömsesidigt förtroende och transparens mellan kund och leverantör och ett gemensamt arbete mot en strävan att nå målen. Fokus är inte på vad som görs utan på resultatet.

Ladda ner för att läsa vidare.

Effektiv spendanalys

”Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.”

Ladda ner för att läsa vidare.

Outsourcing av kategoristyrt inköp

Vår erfarenhet i kombination med en undersökning gjord med ett flertal
inköpschefer visar att kategoristyrt inköp är en gemensam nämnare för de
mest framgångsrika inköpsorganisationerna. Vägen dit ser dock olika ut för
olika organisationer. För att lyckas med kategoristyrt inköp ställs höga krav
på personalen, metodiken och infrastrukturen.

Ladda ner för att läsa vidare.

Inköp som tjänst

När EFFSO levererar inköp som tjänst görs det baserat på en affärsmodell kallad ”Vested”. Grundprinciperna för en Vested-affärsmodell bygger på att kund och leverantör etablerar ett gemensamt mål för vad som ska uppnås och ersättningen till leverantören baseras på hur dessa mål uppfylls. Syftet med denna modell är att ge leverantören utrymme att använda sin fulla kompetens och kreativitet för att nå de uppsatta målen, varefter man mäts mot måluppfyllnad, inte enskilda aktiviteter. Modellen bygger på stort ömsesidigt förtroende och transparens mellan kund och leverantör och ett gemensamt arbete mot en strävan att nå målen. Fokus är inte på vad som görs utan på resultatet.

Ladda ner för att läsa vidare.

Effektiv spendanalys

”Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.”

Ladda ner för att läsa vidare.

Outsourcing av kategoristyrt inköp

Vår erfarenhet i kombination med en undersökning gjord med ett flertal
inköpschefer visar att kategoristyrt inköp är en gemensam nämnare för de
mest framgångsrika inköpsorganisationerna. Vägen dit ser dock olika ut för
olika organisationer. För att lyckas med kategoristyrt inköp ställs höga krav
på personalen, metodiken och infrastrukturen.

Ladda ner för att läsa vidare.