Branscher

Effektivt och modernt inköp är en framgångsfaktor för företag i alla branscher, från tillverkande företag till offentlig sektor och allt däremellan.

Exempel på sektorer som vi har erfarenhet av

Bild på en person i bakgrunden med hörselkåpor som tillverkar något i metall.

Tillverkning

I tillverkningsindustri kan upp emot 70 procent av alla kostnader härledas till inköp. Supply chain management är oftast högt prioriterad och leverantörer är ofta en källa till innovation. En balanserad inköpsstrategi är därför av högsta vikt – fokus ligger på make/buy analyser och noggrann leverantörsmatchning. Samtidigt är tillverkande företag ofta utsatta för fluktuerande råvarupriser, vilket innebär att inköp ständigt måste ligga i framkant.

Kundcase Lesjöfors
Detalj av en bilmotor med remmar och cylindrar.

Automotive

Fordonsindustrin (Automotive) omfattar ett brett spektrum av företag och organisationer som är involverade i design, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av motorfordon. Som i övrig tillverkningsindustri så är stora delar av kostnadsmassan knuten till inköp av direkt material. Historiskt sett har fordonsindustrin legat i framkant för inköps utveckling – kombinationen av driven innovation, priskänsliga konsumenter och en välutvecklad global leverantörsmarknad har drivit på utvecklingen.

Detalj på högspänningstorn i dimma och motljus omgiven av skog.

Energi

Såväl energi- och som andra allmännyttiga företag möter idag ett starkt tryck från såväl konsument som tillsynsmyndigheter när det gäller effektivitet, kostnadsramar samt efterlevnad. Inom kritisk infrastruktur finns även ett stort säkerhetstänk, något som såklart även påverkar inköp och leverantörskedjan. Såväl direkt- som indirekt material har högt fokus – inte minst inom MRO, där effektiva drift- och underhållstjänster krävs för att säkerställa kontinuerlig leverans.

Operationssal med tre vårdanställda i gröna kläder som ser på en skärm.

Offentlig sektor

Den offentliga sektorns ekonomi är ständigt under granskning. Budget ska hållas samtidigt som samhällskritisk välfärd ska levereras. Organisationer inom offentlig sektor är även stryda av LOU och andra regleringar. Hög kvalitet, process effektivitet och låga kostnader är fokusområden. Offentlig sektor släpar ofta efter privat sektor när det gäller omställning till modernt kategoristyrt inköp.

Kundcase Mölndals stad
Detalj på en person som drar ett betalkort i en liten kortterminal.

Bank & Finans

Banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltning samt betalningsleverantörer – och även Fin-Tech. Tjänsteintensiva företag som till stor del hanterar indirekt material och tjänster inom sitt inköp – IT, telecom, facility management är typiska kategorier med stort avtryck och potential. Fin-tech har även skapat nya innovativa spelare på marknaden som utmanar den etablerade industrin med hög effektivitet och nya tjänster.

Tre personer iförda hjälmar står på en byggarbetsplats och tittar tillsammans på en ritning.

Bygg, fastighet & infrastruktur

Bygg- och entreprenad är en bransch i konstant förändring inom alla områden från planering, design och konstruktion till upphandling och byggnation. Projektdrivna inköp skapar speciella förutsättningar, och hållbarhet är ett hett fokusområde. Kostnadseffektivitet, kostnadskontroll och riskminimering är avgörande framgångsfaktorer för alla bygg och entreprenad projekt.

Ung kvinna med brunt långt hår sedd bakifrån håller upp en rad shoppingpåsar

Övrigt

EFFSO har även kunder inom Retail, Healthcare och tjänstesektorn. Branscher där indirekt material ofta står för en majoritet av inköpsvolymen. Som för många andra företag där indirekt material och tjänster är dominerande finns det stora volymer bland IT, telecom, facility management och konsulttjänster. Inom retail går kategoristyrning ofta hand i hand med sortimenthantering inom företaget.

Porträtt framifrån på en kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill du veta vad EFFSO kan göra för er bransch?

Kontakta mig så kan jag presentera EFFSOs tjänster för modernt och effektivt värdeskapande inköp.

Urval av kunder efter bransch

Tillverkande industri
ABB
Alfa Laval
Atlas Copco
Boliden
Cale Access
Lesjöfors
LKAB
Sandvik
SCA
Energi
Fortum
Forsmarks Kraftgrupp
GL&V
Mälarenergi
Telge Inköp
Bank & Finans
CitiBank
Länsförsäkringar
SEB
Swedbank
Skandia
Offentlig verksamhet
Jönköpings kommun
Lantmäteriet
Mölndals stad
Region Sörmland
Region Västernorrland
Riksdagsförvaltningen
Sundbybergs Stad
Swedavia
Bygg, fastighet & infrastruktur
AMF Fastigheter
Bonava
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
NCC
Riksbyggen
Rikshem
Skanska
Automotive
Autoliv
Din Bil
Scania
Volvo
Övrigt
Apoteket
Aleris
Kunskapsskolan
Spendrups
Svensk Kärnbränslehantering
Svenska spel
Systembolaget

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.