Managementkonsulter

Våra managementkonsulter kombinerar inköpskompetens och ett analytiskt angreppssätt med strukturerad metodik för projektledning och förändringsarbete. Vi tar oss ständigt an nya utmaningar och inspirerar våra kunder att uppnå konkreta resultat som gör skillnad.

Projektledning och förändringsarbete inom inköp

Våra managementkonsulter

Vi drivs och motiveras av att skapa bestående resultat och vi stöttar våra kunder i allt från att genomföra enskilda kategoriprojekt till att samordna större transformationer av inköpsfunktioner med flera hundra anställda. Vår erfarenhet sträcker sig över flera branscher och inom både privat och offentlig sektor. De lärdomar vi får från kundprojekt återförs ständigt till vår gemensamma kunskapsbas så att varje projekt leder till utveckling och ständig förbättring.

Omfattande strukturkapital

Vi har också etablerat ett Mission Control Center. Det är en central funktion med dedikerade resurser som gemensamt med våra projekt skapar kategori- och metodikkompetens som effektiviserar genomförandet av våra aktiviteter. Exempel på den kategorispecifika kompetens som skapas är benchmarkdata, , leverantörsmarknadsinformation och RFI/RFQ mallar. Tillsammans med dig som kund kan vi göra en förstudie för att identifiera besparingspotentialer och utvecklingsmöjligheterna hos just er.

Vanliga frågor

1. Vi behöver förändra processer, organisation och arbetssätt inom inköp, kan ni hjälpa oss?

Ja, vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag att utveckla sin processer, metoder och arbetssätt inom inköpsområdet. Ofta startar ett sådant arbete med någon form av inköpsdiagnos.

2. Vi tror det finns en besparingspotential i flertalet av våra kategorier, hur realiserar vi detta?

I de flesta fall realiseras besparingarna genom ett strukturerat och metodiskt kategoristyrningsarbete. Våra konsulter kan hjälpa er att driva sådana projekt.

3. Kan ni hjälpa oss att införa ett strukturerat och faktabaserat arbetssätt?

Ja, vår modell bygger på en kombination av konsultinsatser i konkreta kategoriprojekt kombinerat med coaching och utbildning av er personal.

4. Hur ser er ersättningsmodell ut?

Vi debiterar en timkostnad för vårt arbete. I tydligt definierade projekt kan vi också göra modeller som innebär att vi delar risk med våra kunder.

5. Vi har redan en välutvecklad inköpsorganisation, vad kan ni tillföra?

Vår erfarenhet är att de flesta inköpsorganisationer kan prestera ännu bättre och det kan vi hjälpa er att göra.

6. Har ni även kompetens inom direkt material?

Vad som är direkt material varierar mellan olika organisationer. När det gäller klassiska kategorier såsom råvaror, elektronikkomponenter eller andra kategorier kopplade till produktion har vi gedigen kompetens inom dessa områden.

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Älskar du inköp som vi gör? Se våra lediga jobb här!
EFFSO whitepapers

Ladda ner ”Effektiv Spendanalys”

Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning. Här kan du läsa mer om hur du gör en ffektiv spendanalys!

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se alla White papers ›