Rekrytering inom inköp

Vi är specialiserade på rekrytering av inköpare. Våra rekryterare har en gedigen erfarenhet inom inköp och supply chain och vet vilken kompetens och karaktär framgångsrika inköpsorganisationer behöver. Med vår erfarenhet och unika branschkunskap, kan vi utlova ett bra utfall.

Behöver du hjälp med rekrytering inom inköp?

Vi rekryterar rätt person till rätt plats

Vi hittar rätt resurs till er organisation inom inköp och supply chain! Med vårt stora nätverk och djupa funktionella kompetens kan vi attrahera rätt kandidater och stödja er organisation i utvecklingen av era talanger på ett unikt sätt. Vi hjälper företag inom såväl industri- som tjänste- och handelssektorn att bygga upp och förstärka sina inköpsfunktioner.

Vår rekryteringsprocess

Våra uppdrag startar alltid med en genomgång tillsammans med vår kund där vi diskuterar syftet med rekryteringen och det förväntade resultatet. Vi skriver en förstudie och tar fram en rollbeskrivning och en kandidatprofil som godkänns av er.

När vi har identifierat urvalskriterierna tillsammans med er startar vår searchprocess. Vi söker i vår databas och sonderar i vårt nätverk för att urskilja kandidater med rätt erfarenhet och kompetens. När vi har hittat lämpliga kandidater och försäkrat oss om att de är intresserade av tjänsten, träffar vi personerna för en första intervju. Innan vi presenterar en kandidat säkerställer vi att kandidaten har den kompetens som motsvarar era förväntningar.

Rekrytering och kompetenskartläggning inom inköp

Kompetenskartläggning

Vi hjälper gärna er organisation med kompetenskartläggning. Vi tar fram kompetensprofiler och ett frågebatteri som bäst reflekterar de kompetenser som ska kartläggas. Vid själva kartläggningen används primärt tre komponenter. Först genomförs en självskattning där varje individ skattar sin egen kompetens. Därefter får individen svara på kunskapsfrågor kring samma kompetenser för att bedöma den teoretiska kunskapsnivån. Slutligen används faktiska caseövningar där individen får visa hur teoretisk kunskap och specifik kompetens appliceras för att analysera och lösa olika problem.

Kartläggningen analyseras för att skapa en tydlig bild av nuläget. Utifrån detta nuläge kan en rad olika aktiviteter kopplas ihop som tillsammans skapar förutsättningar för att ta sig till den målbild organisationen har. Vi hjälper självklart till med de nya frågor och utmaningar som kan uppstå som till ex rekrytering, inhyrning av personal eller utbildning.

Vi lovar dig

  • Smärtfri, snabb och enkel uppstart
  • Rätt kompetens
  • Förståelse och lyhördhet inför era behov
  • Stort värde för pengarna
  • En långsiktig partner

Second opinion

Först gör vi en behovsanalys utifrån kundens förutsättningar och tjänstens krav. För att säkerställa personliga egenskaper, inköpskunskaper, synsätt m.m. intervjuar vi era utvalda kandidater. Vi genomför personlighets- och kapabilitetstester och har även en metodik för testning och verifiering av inköpskunskaper. Vi tar även referenser på utvalda kandidater. Därefter presenterar vi vår bedömning av kandidaterna för er som kund.

Vårt mål är att ni som kund ska få en professionell bedömning av den kandidat eller de kandidater som ingår i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att ge er så komplett bild som möjligt av kandidatens inköpskompetens och personliga egenskaper. Vi testar gärna specifika kunskaper och egenskaper utifrån kundens önskemål.

Urval av kunder efter bransch

Tillverkande industri
ABB
Alfa Laval
Atlas Copco
Boliden
Cale Access
Flir systems
KONE
LKAB
Sandvik
SCA
Automotive
Autoliv
Din Bil
Scania
Energi
Fortum
Forsmarks Kraftgrupp
GL&V
Mälarenergi
Tegle inköp
Bank & Finans
CitiBank
Länsförsäkringar
SEB
Swedbank
Skania
Klarna
Bygg, fastighet & infrastruktur
Bonava
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
NCC
Norsk Gjevinning
Riksbyggen
Rikshem
Skanska
Svensk Kärnbränslehantering
Volvo
Offentlig verksamhet
Huddinge Kommun
Jönköpings kommun
Kunskapsskolan
Lantmäteriet
Landstinget Västernorrland
Riksdagsförvaltningen
Sundbybergs Stad
Swedavia
Södermanlands Läns Lansting
Övrigt
Apoteket
AMF Fastigheter
Aleris
Carema
Spendrups
Svenska spel
Svenska Bostäder
Systembolaget

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.