Rekrytering inom inköp

Rekrytering inom inköp och supply chain är vår specialitet. Vi vet vilken kompetens och karaktär framgångsrika inköpsorganisationer behöver.

Vi rekryterar rätt person till rätt plats

Rekrytering inom inköp är inte helt lätt

Det räcker inte att ha koll på lönenivån och att förstå företagskulturen och de personliga egenskaperna som efterfrågas när man rekryterar inom inköp. Nedan visar vi en del av den komplexitet som kan uppstå när vi som leverantör ska förstå kundens behov.

Inköpsroller

Ofta utgår inköpsroller från en operativ, taktisk eller strategisk nivå. Operativt arbete innebär avrop, administrativa sysslor och flödesrelaterade uppgifter, taktiskt inköp fokuserar mer på faktiska upphandlingar inklusive förhandlingar och strategiskt inköp inkluderar den långsiktiga planen framåt för hur man ska arbeta med hela sin leverantörsbas. Allt som oftast är titeln på en roll dock endast en indikation på vad rollen innebär och den varierar ofta i relation till hur inköpsorganisationen ser ut i övrigt.

Olika branscher

Även om många inköpskategorier återfinns i många sektorer och företag fungerar inköp olika i olika branscher.

  • Tillverkande industri: Här har inköparen ofta nära dialog med forskning och utveckling och krav utgår ofta från tekniska och kvalitetsrelaterade frågor.
  • Bygg- och fastighetsbransch: Här handlar inköp ofta om entreprenadupphandlingar vilket gör att juridikfrågorna ofta står i fokus.
  • Retail: Här handlar mycket om att samarbeta med marknads- och säljfunktion och fokus hamnar ofta på produktutvecklingsfrågor.
  • I offentlig verksamhet råder andra regelverk, ofta med utgångspunkt i LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Mognadsgrad

Inköpsfunktionens mognadsgrad bestäms oftast av hur länge verksamheten fokuserat på inköpsfrågor samt hur mycket man lyckats få acceptans för sina frågor internt. Förutom det, förekommer det verktyg och processer? Finns mål, mätetal och uppföljning på plats? Och var är inköp placerat rent organisatoriskt? Det i sin tur ger en indikation på om det är en reaktiv funktion eller om inköpsfunktionen lyckas driva sina frågor proaktivt.

Lägg till faktorer som olika lönenivåer, företagskultur och krav på specifika personliga egenskaper så är det enkelt att förstå att det fort blir komplext. Det är därför man med fördel nyttjar företag med expertis inom området så som EFFSO.

Fanny Agén och Jacob Westlund

Vår erfarenhet av rekrytering inom inköp

Våra uppdragsgivare finns inom alla möjliga sektorer och branscher, och vi är vana att rekrytera inköpschefer, category managers, strategiska och taktiska inköpare samt inköpsanalytiker och supply chain managers.

Därutöver gör vi återkommande rekryteringar inom en rad inköpsområden. Exempel på sådana områden är medicinteknik, vård & omsorg, detaljhandel, FMCG, offentlig verksamhet, tillverkande industri, bygg & fastighet, energi, bank & finans, IT & telekom, transport och tjänster.

Värt att nämna är att våra rekryterare har själva kunskap inom inköp. Några har till och med varit inköpschefer och har egen erfarenhet av att bygga upp inköpsorganisationer.

Vill du veta mer om rekrytering?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Martin Fridolf EFFSO

Martin Fridolf

Senior rekryteringskonsult, Malmö

Johan Emthén, EFFSO AB

Johan Emthén

Senior rekryteringskonsult, Stockholm

EFFSO har hög kompetens inom inköp och det gör oss som beställare trygga. De har kunnat utmana och vägleda oss i hur vi ska tänka kopplat till hur marknaden ser ut med ett mycket bredare perspektiv än vad vi själva har (då vi inte rekryterar profilerna frekvent). Kandidaterna som vi anställt via EFFSO fungerar väldigt bra hos oss.

Evelina Heimer, HR Partner at JM Bostad Stockholm Produktion

Vår process för en lyckad rekrytering

Vi använder oss av en välbeprövad rekryteringsprocess där vi drar nytta av vår funktionella kompetens och vårt nätverk inom inköp för att nå resultat.

Förstudie

Vi börjar med att tillsammans med kunden gå igenom behovet och syftet med rekryteringen samt det förväntade resultatet i form av branschkunskap och erfarenheter. Även företagskultur och värderingar är viktig input till processen. Därefter tar vi fram specifikation och annonseringsunderlag.

Identifiering av kandidater

Vår searchprocess är mycket noggrann. För att hitta kandidater med rätt erfarenhet och kompetens söker vi aktivt på flera olika sätt. Vi gör dels sökningar i vår databas av kandidater och dels sonderar vi bland rekommendationerna i vårt nätverk. LinkedIn är en kanal vi använder mycket men vi annonserar även i andra relevanta externa kanaler.

Urval och kvalificering

När vi hittat relevanta kandidater stämmer vi av deras intresse för tjänsten ifråga och gör samtidigt en första bedömning. Baserat på det gör vi ett första urval av kandidater som vi genomför en djupintervju med för att säkerställa att de har rätt kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper.

Intervju och beslut

Vi skapar en tydlig jämförelse mellan de olika kandidaterna, presenterar dem för kunden som som sedan genomför egna intervjuer. Vi genomför personprofiltester och/eller färdighetstester. Om kandidaterna går vidare kan vi hjälpa till med referenstagning, villkorsdiskussion och anställningsavtal.

Uppföljning

Vi tycker att det är viktigt att följa upp både med kandidaten och kunden att respektive förväntningar har infriats. Internt gör vi en egen utvärdering av den senaste rekryteringsprocessen för att identifiera eventuella förbättringspotentialer.

EFFSO process för rekrytering
Mattias Emanuelsson managementkonsult EFFSO

Kompetenskartläggning

Vi hjälper gärna er organisation med en kompetenskartläggning. Det gör vi genom att ta fram kompetensprofiler och ett frågebatteri som reflekterar de kompetenser som behöver kartläggas. Kartläggningen består av tre delar. Vi börjar med en självskattning där varje individ får skatta sin egen kompetens. Därefter får individen svara på kunskapsfrågor kring samma kompetenser för att bedöma de teoretiska kunskaperna. Slutligen använder vi faktiska case.

Vi analyserar kartläggningen för att skapa en tydlig bild av nuläget. Utifrån det kan en rad olika aktiviteter kopplas ihop som tillsammans skapar förutsättningar för att ta sig till den målbild som organisationen har. Vi hjälper självklart till med nya behov som kan uppstå som till exempel rekrytering, bemanning eller utbildning.

Peter Tull Compass Group

EFFSO har förmågan att omvandla ett specifikt rekryteringsbehov till en tydlig kravprofil och sedan leverera bra kandidater. Jag har varit mycket nöjd i alla rekryteringsprocesser där jag använt EFFSO, även med kvalitén på kandidaterna som sedan börjat hos oss.

Peter Tull, Procurement Director, Compass Group

Rekrytering av olika roller

Inköpschefer

Den vanligaste betydelsen av inköpschef är avdelningschef för en inköpsavdelning men många förknippar även tjänsten med strategiskt inköp. Närheten till strategiskt inköp beror på att det i små organisationer ofta blir så att det endast finns en strategisk inköpare, och det är inköpschefen. I en större organisation blir förstås inköpschefens roll att täcka alla delar av organisationens anskaffningsprocesser och anskaffningsstrategier.

Category managers

Kategoriledare eller category managers ansvarar för att driva egna kategoriinitiativ. Målsättningen är att ta fram strategier som leder till effektiviseringar och förbättringar inom aktuella kategorier.

Kategoriledaren arbetar tvärfunktionellt med andra kollegor med olika kompetenser inom enheten och den beställande verksamheten.

Projektinköpare

I många större projekt knyts ofta inköpare som är helt dedikerade till projektet. De arbetar då inte specifikt med vissa sortiment utan arbetar endast för projektets bästa med många olika sortiment. Projektinköpare är vanliga i byggbranschen eller komplexa teknikprojekt.

Vi lovar dig

  • En smärtfri, snabb och enkel uppstart

  • Rätt kompetens

  • Förståelse och lyhördhet inför era behov

  • Stort värde för pengarna

  • En långsiktig partner

Rekrytering, intervju

Second opinion

Först gör vi en behovsanalys utifrån kundens förutsättningar och tjänstens krav. För att säkerställa personliga egenskaper, kunskaper och synsätt intervjuar vi era utvalda kandidater. I ett nästa steg genomför vi personlighets- och kapabilitetstester och har även en metodik för testning och verifiering av inköpskunskaper. Vid behov tar vi även referenser. Slutligen presenterar vi vår bedömning av kandidaterna för er som kund.

Så komplett bild som möjligt

Vårt mål är att ni som kund ska få en professionell bedömning av den eller de kandidater som ingår i processen. Därför strävar vi efter att ge er en så komplett bild som möjligt av kandidatens inköpskompetens och personliga egenskaper. Vi testar gärna specifika kunskaper och egenskaper utifrån era önskemål. Om ni vill ha hjälp med en kompetenskartläggning har vi både verktyg och kunnande för att göra det. Kontakta oss så berättar vi mer!

Man working in Excel

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Urval av kunder efter bransch

Tillverkande industri
ABB
Alfa Laval
Atlas Copco
Boliden
Cale Access
Flir systems
KONE
Lesjöfors
LKAB
Sandvik
SCA
Automotive
Autoliv
Din Bil
Scania
Volvo
Energi
Fortum
Forsmarks Kraftgrupp
GL&V
Mälarenergi
Telge Inköp
Bank & Finans
CitiBank
Länsförsäkringar
SEB
Swedbank
Skandia
Klarna
Bygg, fastighet & infrastruktur
AMF Fastigheter
Bonava
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
NCC
Norsk Gjenvinning
Riksbyggen
Rikshem
Skanska
Svenska Bostäder
Offentlig verksamhet
Huddinge Kommun
Jönköpings kommun
Lantmäteriet
Region Sörmland
Region Västernorrland
Riksdagsförvaltningen
Sundbybergs Stad
Swedavia
Övrigt
Apoteket
Aleris
Carema
Kunskapsskolan
Spendrups
Svensk Kärnbränslehantering
Svenska spel
Systembolaget

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.