Rekrytering inom inköp

Vi är specialiserade på rekrytering inom inköp! Våra rekryterare har erfarenhet både av rekrytering och inköp och supply chain. De vet vilken kompetens och karaktär framgångsrika inköpsorganisationer behöver.

Behöver du hjälp med rekrytering inom inköp?

Vi rekryterar rätt person till rätt plats

Behöver du förstärka din inköpsfuktion? Vi är specialiserade på att hjälpa organisationer att bygga upp och förstärka sina inköpsfunktioner. Vi har tillgång till ett stort nätverk av inköpare och har själva djup funktionell inköpskompetens. Det gör att vi kan attrahera rätt kandidater och stödja er organisation i utvecklingen av era talanger på ett unikt sätt.

Inköpsområden och branscher

Vi vet att inköp fungerar olika i olika branscher. Exempel på återkommande områden där vi har genomfört rekryteringar är medicinteknik, läkemedel, vård & omsorg, detaljhandel, FMCG, livsmedel, offentlig verksamhet, tillverkande industri, fastighet, bygg, energi, bank & finans, försäkring, IT & telekom, transport, bilindustri och tjänster.

Olika inköpsroller

Vi är vana att rekrytera allt från inköpschefer, category managers, strategiska och taktiska inköpare till inköpsanalytiker, supply chain managers och IT-inköpare. Vad har du för behov? Hör av dig till oss!

Så här ser vår rekryteringsprocess ut

Vi börjar med att tillsammans med kunden gå igenom syftet med rekryteringen och det förväntade resultatet . Därefter tar vi fram en rollbeskrivning och en kandidatprofil.

Omfattande searchprocess

Vår searchprocess är mycket noggrann. För att hitta kandidater med rätt erfarenhet och kompetens söker vi i vår databas, i externa kanaler som t ex LinkedIn och vi sonderar bland rekommendationerna i vårt nätverk. Därutöver annonserar vi i relevanta externa kanaler.

Noggrann kvalificering

När vi har hittat relevanta kandidater gör vi en första bedömning. Baserat på det gör vi ett första urval av kandidater som vi genomför en djupintervju med för att säkerställa att de har rätt kompetens och personliga egenskaper. Vi skapar en tydlig jämförelse mellan olika kandidater och presenterar dem för kunden som genomför sina intervjuer. Vi genomför personprofiltester och/eller färdighetstester. Om kandidaterna går vidare är det dags för referenstagning, villkorsdiskussion och anställningsavtal.

EFFSO process för rekrytering

Vad säger våra kunder?

  • ”Vi är mycket nöjda med EFFSOs kunskap kring hur modernt strategiskt inköpsarbete bedrivs, vilket gör att förarbetet med urvalet av kandidater blir relevant, även att EFFSO och vår kontaktperson har byggt upp ett stor kännedom kring vårt företag och har en förståelse för vad som är viktigt för oss. Det som har gett oss ett så bra slutresultat är att EFFSO också är mycket skickliga att sätta ihop hela team, där personligheter och kompetenser kompletteras/matchar varandra för att möjliggör bästa utveckling och resultat för företaget.”

  • ”Jag har använt EFFSO i olika typer av inköpsrekryteringar och de har en bra och stabil process från uppstart till dialog kring slutkandidaten. Vidare har EFFSO förmågan att omvandla ett specifikt rekryteringsbehov till en tydlig kravprofil och sedan leverera bra kandidater. Jag har varit mycket nöjd i alla rekryteringsprocesser där jag använt EFFSO och även med kvalitén på kandidater som sedan börjat hos oss.”

 

EFFSO inköpskonsulter

Kompetenskartläggning

Vi hjälper gärna er organisation med kompetenskartläggning. Det gör vi genom att vi tar fram kompetensprofiler och ett frågebatteri som bäst reflekterar de kompetenser som behöver kartläggas. Själva kartläggningen består primärt av tre komponenter. Vi börjar med en självskattning där varje individ får skatta sin egen kompetens. Därefter får individen svara på kunskapsfrågor kring samma kompetenser för att bedöma den teoretiska kunskapsnivån. Slutligen använder vi faktiska caseövningar där individen får visa hur hen applicerar teoretisk kunskap och specifik kompetens för att analysera och lösa olika problem.

Vår rekommendation

Därefter analyserar vi kartläggningen för att skapa en tydlig bild av nuläget. Utifrån detta nuläge kan en rad olika aktiviteter kopplas ihop som tillsammans skapar förutsättningar för att ta sig till den målbild organisationen har. Vi hjälper självklart till med de nya frågorna och utmaningarna som kan uppstå som t ex rekrytering, inhyrning av personal eller utbildning.

EFFSO har en hög kompetens inom inköp och det gör oss som beställare trygga. De har kunnat utmana och vägleda oss i hur vi ska tänka kopplat till hur marknaden ser ut med ett mycket bredare perspektiv än vad vi själva har, vilket har varit värdefullt för oss. Dessutom har kandidaterna som vi anställt via EFFSO fungerat väldigt bra in hos oss. Evelina Heimer, HR Partner JM Bostad Stockholm Produktion

Rekrytering av inköpschefer

Den vanligaste betydelsen av inköpschef är avdelningschef för en inköpsavdelning, men många förknippar även tjänsten med strategiskt inköp. Närheten till strategiskt inköp beror på att det i små organisationer ofta blir så att det endast finns en strategisk inköpare, och det är inköpschefen. I en större organisation blir förstås inköpschefens roll att täcka alla delar av organisationens anskaffningsprocesser och anskaffningsstrategier.

En titel som förekommer inom offentlig sektor är inköpsdirektör. På engelska heter det Head of Purchasing, Head of Procurement eller Purchasing Executive. Chief Procurement Officer (CPO) har blivit vanligare även på svenska.

Inköpschef

Rekrytering av kategoriledare, category managers

Arbetsuppgifterna som kategoriledare eller category manager innebär att man ansvarar för att driva egna kategoriinitiativ med målsättningen att ta fram strategier som leder till effektiviseringar och förbättringar inom aktuella kategorier.

Arbetet innefattar resurs- och projektplanering, inköpsanalys och strategiframtagning, förankring av kategoriinitiativ och strategiförslag på dedikerade beslutsforum samt uppföljning av framtagna strategier givet aktuella mål- och mätetal.

Kategoriledaren arbetar tvärfunktionellt med andra kollegor med olika kompetenser inom enheten och den beställande verksamheten.

Kategoristyrning

Rekrytering av strategiska och taktiska inköpare

Strategiska inköpare arbetar med att utarbeta kategori- och leverantörsstrategier, söka och utvärdera nya leverantörer och i vissa fall förhandla ramavtal. Ibland benämner vi dem sortimentsinköpare, kategoriinköpare eller kategoriansvariga. De leder det tvärfunktionella arbetet med att utveckla inköpsstrategin för de kategorier de ansvarar för samt driver förbättringsarbete.

Strategisk inköpare

Taktiska inköpare upphandlar och kontrakterar leverantörer, omförhandlar avtal och ser till att flöden fungerar i stort. I en del organisationer är dock taktiska inköpare mer operativa och arbetar då med leverantörsutveckling, det vill säga att få köpar/säljar-relationen att fungera bättre. Utöver det stöttar de verksamheten i inköpsfrågor av mer praktisk karaktär.

Taktisk inköpare

Rekrytering av inköpsanalytiker, inköpscontrollers

I större inköpsorganisationer finns det ett behov av att stödja inköpsledningen, strategiska inköpare och andra som fattar centrala inköpsbeslut. Detta stöd består i datainsamling, analys och utredningar som leder fram till spendanalyser, budgetrapportering, sourcingplaner etc.

Rekrytering av projektinköpare

I många större projekt knyts ofta inköpare som är helt dedikerade till projektet och arbetar då inte specifikt med vissa sortiment utan arbetar endast för projektets bästa med många olika sortiment. Projektinköpare är vanliga i byggbranschen eller komplexa teknikprojekt.

Vi lovar dig

  • En smärtfri, snabb och enkel uppstart
  • Rätt kompetens
  • Förståelse och lyhördhet inför era behov
  • Stort värde för pengarna
  • En långsiktig partner
Intervjusituation. EFFSO rekrytering.

Second opinion

Först gör vi en behovsanalys utifrån kundens förutsättningar och tjänstens krav. För att säkerställa personliga egenskaper, inköpskunskaper och synsätt intervjuar vi era utvalda kandidater. I ett nästa steg genomför vi personlighets- och kapabilitetstester och har även en metodik för testning och verifiering av inköpskunskaper. Vid behov tar vi även referenser på utvalda kandidater. Slutligen presenterar vi vår bedömning av kandidaterna för er som kund.

Så komplett bild som möjligt

Vårt mål är att ni som kund ska få en professionell bedömning av den eller de kandidater som ingår i rekryteringsprocessen. Därför strävar vi efter att ge er en så komplett bild som möjligt av kandidatens inköpskompetens och personliga egenskaper. Vi testar gärna specifika kunskaper och egenskaper utifrån kundens önskemål. Om du vill ha hjälp med en kompetenskartläggning har vi både verktyg och kunnande för att göra det. Kontakta oss så berättar vi mer!

Urval av kunder efter bransch

Tillverkande industri
ABB
Alfa Laval
Atlas Copco
Boliden
Cale Access
Flir systems
KONE
LKAB
Sandvik
SCA
Automotive
Autoliv
Din Bil
Scania
Energi
Fortum
Forsmarks Kraftgrupp
GL&V
Mälarenergi
Telge inköp
Bank & Finans
CitiBank
Länsförsäkringar
SEB
Swedbank
Skandia
Klarna
Bygg, fastighet & infrastruktur
Bonava
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
NCC
Norsk Gjevinning
Riksbyggen
Rikshem
Skanska
Svensk Kärnbränslehantering
Volvo
Offentlig verksamhet
Huddinge Kommun
Jönköpings kommun
Kunskapsskolan
Lantmäteriet
Landstinget Västernorrland
Riksdagsförvaltningen
Sundbybergs Stad
Swedavia
Södermanlands Läns Lansting
Övrigt
Apoteket
AMF Fastigheter
Aleris
Carema
Spendrups
Svenska spel
Svenska Bostäder
Systembolaget

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.