Referenser

EFFSO har kunder i alla branscher och vi är verksamma över hela Sverige. Här nedan kommer några utvalda referenser där vi beskriver EFFSOs uppdrag.

Referens Valmet

Uppdrag Valmet

Hos Valmet har vi bland annat utfört en omfattande kompetenskartläggning.

”Effsos verktyg för kompetenskartläggning har gett oss en mycket bra förståelse för kompetensen i vår inköpsorganisation. Vi har nu en gedigen grund för att ytterligare utvecklas och ständigt förbättra vår förmåga att bidra till företagets resultat,” säger Adam Hedström, Vice President Supply Chain på Valmet.

Referens Bonnier

Uppdrag Bonnier

2014 startades ett arbete för att skapa en central inköpsfunktion inom Bonnierkoncernen i syfte att hitta kostnadsmässiga synergier inom koncernen.

”EFFSO var en viktig partner när vi initialt skulle starta upp funktionen. Vi behövde rekrytera personer med en gedigen bakgrund inom inköpsområdet och med ett stort engagemang för att utveckla inköpsverksamheten. Jag är väldigt nöjd med det stöd jag fick av EFFSOs konsulter”, säger Niklas Hydén inköpsdirektör på Bonnier AB.

Referens Scania

Uppdrag Scania

Sedan ett par år tillbaka så tillgodoser vi Scanias behov av interimskonsulter. Vi har även hjälpt Scania med ett antal rekryteringar till deras inköpsorganisation.

Referens Kone

Uppdrag Kone

EFFSO har hjälpt KONE vid ett flertal tillfällen med rekryteringar och vi hjälper KONE med interimskonsulter till inköpsavdelningen.

Referens Imtech

Uppdrag Imtech

EFFSO agerade inköpsavdelning för indirekt material hos Imtech under tre år och skapade då omfattande besparingar inom flera kategorier. Hos Imtech genomförde EFFSO bl.a. en spendanalys, hjälpte till med prioriteringen av ett antal kategoriprojekt och vi drev deras avdelning för indirekt inköp under nästan tre år.

Imtech är ett av Nordens ledande installationsföretag för el, VVS och ventilation. De har verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

Referens Preem

Uppdrag Preem

Hos Preem utvecklade EFFSO en strategisk femårsplan för inköpsfunktionen, implementerade kategoristyrt inköp samt genererade stora besparingar. Vi genomförde bl.a. en spendanalys, ett konsultteam hjälpte inköpschefen att införa kategoristyrning och flera inköpare på Preem coachades av EFFSO igenom egna kategoriprojekt.

PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för ca 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och ca 30 procent av den nordiska.