Upphandling

Vi levererar upphandlingstjänster med hög kvalité tack vare en unik kombination av specialistkompetens inom offentlig upphandling och en bred bransch- och kategorierfarenhet från både privata och offentliga organisationer.

EFFSO Upphandling

Högkvalitativa upphandlingstjänster

Erfarna upphandlare

Hos oss arbetar några av Sveriges mest erfarna upphandlare som varit med och byggt upp upphandlingsverksamheter hos flera upphandlande enheter. Våra konsulter har genomfört uppdrag som Sveriges största lokalvårdsupphandling, stora livsmedelsupphandlingar, in- respektive outsourcing av tjänster och framtagande av material åten av Sveriges största myndigheter.

En unik företagskultur

Vi stöttar varandra i att ständigt utveckla vår kompetens, förmåga och nyfikenhet inom offentlig upphandling. Vi tycker inte det är storleken på ett uppdrag som gör arbetet intressant, det är komplexiteten, människorna och affärsnyttan som gör jobbet roligt! Alla vi på EFFSO lever efter långsiktiga värderingar och vi deltar i kundernas arbetsteam som era kollegor. Kontakta oss, vi tar gärna en förutsättningslös pratstund om olika möjligheter och utmaningar.

Offentlig upphandling

Våra upphandlingstjänster

1. Upphandlingskonsulter

Vi hjälper er med stora och små upphandlingar (LOU, LUF, LUFS, LUK) både som heltidsuppdrag och som enstaka upphandlingar. Upphandlingarna sker i era mallar och systemverktyg och vi tillämpar även EFFSOs konsulters samlade och dokumenterade kompetens när vi genomför uppdraget. På så sätt köper ni inte bara en konsults kompetens utan ni får tillgång till alla våra upphandlingskonsulters samlade erfarenheter.

2. Utbildning

Vi håller utbildningar eller föredrag på plats i er upphandlingsorganisation. Vanliga ämnen är offentlig upphandling och kategoristyrning inom offentlig sektor.

Dessutom genomför vi kortare utbildningar för era intressenter/beställare ute i beställarorganisationerna. Exempel på områden är: LOU/LUF/LUFS/LUK för beställare, etik vid upphandling, utformning av kravspecifikationer, dialog med leverantörer, att tänka på vid förhandling, genomförande av direktupphandlingar samt genomförande av förnyade konkurrensutsättningar.

3. Inköpsdiagnoser och spendanalyser

Vårt konsultteam genomför hela eller delar av en inköpsdiagnos beroende på vad ni vill ha hjälp med. Diagnosen består normalt av en spendanalys samt genomgång av de största kategorierna med avseende på besparingspotential i förhållande till den samlade (anonyma) benchmark-data som vi samlat genom åren. Dessutom gör vi en översyn av organisation, arbetssätt, beslutsmandat och beslutsforum, systemstöd, etc. En inköpsdiagnos resulterar i konkreta förslag på förbättringsområden och vad vi bedömer krävs i form av resurser och beslut för att uppnå önskad förbättring.

4. Upphandlingsfabriken

Vi åtar oss att genomföra era förnyade konkurrensutsättningar och enklare upphandlingar med hjälp av en konsultpool på plats hos oss. Vi blir ert resurs-gummiband i form av flexibel arbetskraft som hoppar in vid arbetstoppar. Kontakta oss för att höra mer!

5. Ledarskap

Vänd er till oss när ni behöver en tillfällig ledare inom offentlig upphandling som kan ta över under en vakans eller hjälpa till att driva en förändringsresa. Ibland behövs en coach eller ett bollplank åt befintlig upphandlings- eller inköpschef som kan stötta och ta hand om vissa frågor. Vi har erfarna personer från offentlig sektor som är mer ledare än chefer och som triggas av svåra utmaningar!

6. Förenkling av mallar

Vi ser att många offentliga upphandlare just nu ser över sina mallar och arbetssätt. Ofta handlar det om att förenkla för alla att ta till sig upphandlingsunderlagen samt att öka fokus på hållbarhet inom upphandling. Vi har tagit initiativ till mallförbättring i alla organisationer där vi haft längre uppdrag och vi åtar oss gärna sådana uppdrag hos er!

Våra värderingar

Brinn för uppgiften

Vi vet att glädje i arbetet bidrar till exceptionella resultat. Vi anser att goda resultat är en förutsättning för glädje i arbetet. Vi arbetar för att skapa ett starkt engagemang hos alla vi möter.

Tro på goda människor

Vi utgår från att alla vill göra rätt. Vi utgår från att alla har goda avsikter. Vi har en skyldighet att ge vår syn på vad vi anser vara rätt.

Agera för kunden

Vi har våra kunders bästa i åtanke i allt vi gör. Vi är enkla att samarbeta med och lyssnar på våra kunder för att förstå deras behov. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och ett förtroendefullt samarbete.

EFFSO Upphandling

Upphandlare, vi söker dig!

Vi söker hela tiden nya kollegor. Både i form av mer erfarna upphandlare som har hunnit göra många olika typer av uppdrag och mer juniora som vill nå en snabbare utvecklingskurva i en konsultroll.

Vi utvecklar teamet och våra kompetenser genom att arbeta en dag i veckan från något av våra kontor. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nyfiken? Läs mer om oss!

Är du LIA-student och vill prova Spendency?

Om du är LIA-student från en YH-utbildning är du välkommen att använda spendanalysverktyget Spendency kostnadsfritt i samband med din LIA. Vi har sett att spendanalys är en relativt vanlig LIA-uppgift och det blir betydligt mer genomförbart på kort tid med ett professionellt verktyg för kategorisering. Spendanalysen kan sedan exporteras i Excel efter en inledande provperiod hos den upphandlande enheten. Välkommen att kontakta oss om det är intressant!

EFFSO whitepapers

Kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Det krävs en hel del arbete för att lyckas införa ett kategoristyrt inköp. Och det är inte heller alltid försvarbart i de fall det kostar mer än nyttan det skapar. Men att komma igång på bred front med att arbeta kategoristyrt i offentligt sektor är helt avgörande av två skäl. Det ger en struktur där man har kontroll och ordning och reda på det man gör. Och det ger en möjlighet att sätta tydligare mål för hur man ska arbeta med kostnader i offentlig sektor.” Nyfiken på att läsa mer? Ladda ner rapporten i sin helhet här!

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se alla white papers ›