Clara Wenäll

Våra managementkonsulter kombinerar inköpskompetens och ett analytiskt angreppssätt med strukturerad metodik för projektledning och förändringsarbete. En av dem är Clara Wenäll, här nedan berättar hon om sig själv!

Min bakgrund och CV präglas av att jag som tonåring valde Volvogymnasiet. Ett beslut som både förvånade och förvirrade min mor då jag under uppväxten hade visat upp sidor hon knappast placerade i en verkstadsmiljö i blåställ.

Volvo blev min språngbräda

Men Volvogymnasiet blev min språngbräda in i Volvovärlden. Där avverkade jag flera år på monteringsbandet, på simuleringsavdelningar, inom olika förbättringsprojekt samt även på eftermarknaden i Gent i Belgien. Även ex-jobbet skrev jag på Volvo. Måhända blev den lite kala industrimiljön mig till slut hemtam. Likaså produktionen och effektiviseringstänket med Lean och utarbetade processer.

Där sattes grunden för mitt intresse att förbättra saker. Något jag ständigt uppmuntrades att ha i bakhuvudet men så är jag nog även som person. Om man kan planera för att det ska bli bättre – varför inte göra det?

Passion och magkänsla ledde till EFFSO

Jag kom i kontakt med EFFSO genom ett mentorskapsprogram 2016, i mitten av min studietid i Linköping. Att representanten från EFFSO brann för sitt jobb och för människor var så slående trots att det inte var syftet med hens presentation.

Ett samtal på nästa arbetsmarknadsdag. Några telefonsamtal senare och jag hade äntrat dörrarna till företaget som andades den känslan jag sökte hos en arbetsgivare. Tidigare intervjuer på andra företag hade känts bra, men här fick jag verkligen en helt annan magkänsla.

Typiska uppdrag

Jag är en del av EFFSOs team av managementkonsulter. Ett typiskt uppdrag kan vara att strukturera upp och omvandla en kunds till synes intetsägande data till värdefulla insikter. Något som är både roligt och utmanande på en och samma gång. Nästa steg är att förklara och åskådliggöra för kollegor och kunden vad jag kommit fram till på ett begripligt sätt. Här gäller det att vara lyhörd och inkännande för personlighetsdrag och intressen hos mottagaren. Det är egenskaper som är viktiga i konsultrollen.

Mina uppdrag består ofta just av detta som ett första steg. Vilket vill säga att först genomföra en inledande inköpsdiagnos där inköpsdata struktureras baserat på leverantörsmarknad för att sedan presentera värdefulla insikter om kundens köpmönster inom olika kategorier. Ofta följs denna diagnos upp av ett kategoriprojekt där min roll är att driva kategoriarbetet framåt tillsammans med kunden. Genom olika typer av förbättringsåtgärder mynnar det i slutändan ut i ett effektivare sätt att köpa produkten eller tjänsten.

Det bästa med att vara konsult inom inköp

Förutom att det är otroligt tillfredsställande att få delta i ett projekt från start till avslut, vilket jag har fått göra på EFFSO, älskar jag ögonblicken då kunden själv identifierar ett nytt arbetssätt som kommer att spara dem tid och pengar. Detta sker oftast när vi håller i olika workshops eller intervjuer under våra kategoriprojekt.

Utmaningar finns det alltid, det är en del av charmen! För mig kan det ibland vara svårt att veta hur mycket bakgrundsinformation som behövs för att förklara en analys eller presentera ett förslag till beslut eftersom olika företag och olika intressenter inom företaget ofta har olika mycket insikt i företagets interna processer och metoder.

Att arbeta på EFFSO

Jag upplever att även fast EFFSO är ett företag med kostnadsfokus (konstigt vore annars!) är det alltid människan som går först. Jag ser upp till mina chefer och projektledare men de är även mina vänner och inte några jag filtrerar fram en professionell bild för. Jag vet att jag kan visa hela mitt känslospektrum för de jag arbetar nära vilket hjälper mig att prestera på topp, och den kulturen är något jag tycker kännetecknar EFFSO.

Ett liv efter klockan fem – ja tack!

EFFSOs kultur bygger också på idén att vi kan verka som managementkonsulter men ändå ha ett vardagsliv efter 17, och vem tackar nej till det? Min fritid spenderar jag gärna med min racercykel, på SATS eller promenerandes runt Kungsholmen.

Jag pysslar gärna med scrapbooking eller mina växter och inspireras av Ernst Kirchsteiger och Tilde de Paula – mysiga, godhjärtade människor. Och så fort tillfälle ges tar jag gärna ett bad!

 

Clara Wenäll

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.