Nyheter 

Ny bok om CISG – internationella köplagen

Nu finns det en ny bok om CISG – vår internationella köplag. CISG har till stora delar legat till grund för vår nationella köplag. Kunskap om CISG ger därför god kunskap om svensk nationell köprätt. Tillgång till information om CISG ger följaktligen också tillgång till information om köplagen. Kommentaren vänder sig bland annat till de som arbetar med internationell handel, exempelvis inköpare.

CISG – En kommentar är skriven av Jon Kihlman. Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Jon har skrivit åtskilliga artiklar om avtalsrättsliga frågor och han har bland annat skrivit läroboken Köprätten.

Läs mer om boken och köp den på förlagets sida.