Nyheter 

Kurs i Activity Based Category Management

I februari kommer vi att köra vår populära tredagarsutbildning i Activity Based Category Management.

Category Management är ett oerhört kraftfullt arbetssätt som implementeras hos allt fler inköpsavdelningar. För att bli framgångsrik ställs helt andra krav än på traditionellt inköp. Fokus flyttas från att enbart arbeta med leverantörsbasen till att i högre grad omfatta ett strukturerat analysarbete och en plan för att engagera övriga organisationen i inköpsprojekten. Läs mer om utbildningen här: EFFSO_ABCM_2016

När: 16 – 18 februari 2016

Var: Centralt i Oslo – Norge, exakt plats meddelas närmare kursstart.

Tid: 08.30 – 17.00 alla tre dagarna.

Pris: 21 600 SEK eller 21 600 NOK

Anmälan och frågor: emil.andren@effso.se.