Nyheter 

Grand Seminar #5

Värdekedjor är i konstant omvandling och gamla sanningar omprövas ständigt i dagens föränderliga värld. När Elon Musk, en av vår tids mest visionära personer, engagerade sig i Tesla 2004 var det med syftet att revolutionera och förändra fordonssektorn.

I januari 2011 blev Peter Carlsson ansvarig för Teslas supply chain och också en del av företagets ledningsgrupp. Uppdraget var att bygga en världsledande försörjningskedja för elfordon. Från ett vitt papper byggde han upp en organisation med komplett kapacitet från råvaruförsörjning till kundleveranser av kompletta bilar. Den första fasen av uppdraget var att säkra en framgångsrik industrialisering och lansering av Teslas Model S. För detta behövde ca 300 leverantörersavtal komma på plats under 18 månader. Under denna period vändes också en negativ bruttomarginal till ett överskott på 26% efter det första årets produktion. När samtliga grundstrukturer var på plats var utmaningen att skala upp verksamheten och bygga en global logistikmodell för marknadsexpansion, distribution och för att stödja uppbyggnaden av Teslas ”Gigafactory” som planeras bli världens största batterifabrik. Peter har också haft ett särskilt uppdrag till stödja Teslas marknadsexpansion och varumärkeskännedom i Skandinavien.

Peter som tidigare haft ledande roller inom bland annat Sony Ericsson, kommer under en eftermiddag att dela med sig av sina erfarenheter från att bygga upp och utveckla inköpsorganisationer i en snabbt föränderlig värld. Som deltagare kommer du att få ta del av erfarenheterna från ett av världens ledande innovationsföretag och också möjlighet att ställa frågor till Peter och få hans syn på hur det är att arbeta med en av världens mest innovativa och visionära företagsledare.

Läs mer och anmäl dig här