Nyheter 

Vi söker en kategoriansvarig till SKI Bostad & Entreprenad

För att ge kommunerna praktiskt stöd i det arbetet har SKL därför för första gången genomfört en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus som kommuner ska kunna använda från och med 2017. Upphandlingen genomförs av SKL

Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av SKL och i dialog med ett stort antal leverantörer av bostäder. Upphandlingen syftar till att täcka en del av behovet av nya bostäder och bidra till att stimulera utvecklingen av nya koncept för bostäder, med hög kvalitet, till lägre kostnader och kortade byggtider.

Vi söker just nu en Kategoriansvarig för Bostad & Entreprenad till SKI. En mycket spännande tjänst där det kommer finnas mycket att ta tag i. Läs mer om tjänsten här.