Nyheter 

Kurs i Spendanalys

Den 26 september kommer vi, tillsammans med VISMA, att hålla vår kurs i Spendanalys. Kursen kommer att vara på Lindhagensgatan 94 i Stockholm.

Syftet med en spendanalys är att analysera och visualisera kostnadsmassan för att förstå det historiska inköpsmönstret. Man vill till exempel se vilka kategorier som har störst inverkan på inköpsvolymen, avtalstroheten i företaget, vilka delar av organisationen som köper från de olika leverantörerna och mycket annat. När man analyserar sin spend kan man göra förutsägelser om framtida volymer, lägga budgetar, planera inköpsprojekt och hitta synergier mellan olika avdelningar internt, men också mellan företagets leverantörer.

Du får lära dig att förstå den bakomliggande metodiken, hur du ska be ekonomiavdelningen ta fram lämpligt material för analysen, hur man går tillväga när man gör en spendanalys och vad du kan utläsa ur det bearbetade materialet.

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha förståelse för:

  • Hur man gör en spendanalys
  • Hur man kategoriserar sin inköpsvolym
  • Vad man kan utläsa ur en spendanalys och vad man kan använda materialet till
  • Hur man lokaliserar den data man vill visualisera

Kursen pågår under en dag från kl. 9.00 – 16.00.

Läs mer och anmäl dig här.