Nyheter 

Snart kommer standarden för hållbara inköp

Hållbarhet är ett begrepp som i dag genomsyrar allt från FN-deklarationer till företagens årsredovisningar. Vägledningen som nu tas fram av den internationella standardiseringsorganisationen ISO ska underlätta den del av hållbarhetsarbetet som går att koppla till inköp och upphandlingar.

Vad är den viktigaste utgångspunkten i arbetet kring hållbar upphandling?

– Det behövs ett nära samarbete mellan hållbarhetsexperter och inköpsexperter. Grupperna använder olika fackspråk och har mycket att lära av varandra. Oftast behöver en organisation börja med att förtydliga vissa uttryck, även de grundläggande: Vad är hållbarhet för oss? Och vad är inköp? Avgörande är dessutom att hållbarhet inte bara handlar om miljö, utan om allt som påverkar samhället – från etik och mångfald till arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Det är först när en aktör är medveten om sin påverkan som det går att börja styra utvecklingen och fatta medvetna beslut. Läs vidare på Swedish Standards Institutes sida.