Nyheter 

Kontraktstid för IT-system i offentliga miljöer

I en dom från förvaltningsrätten 2013-06-18 kan man läsa detta på sidan 8:

”Det framgår varken av LOU eller av gemenskapsrätten hur lång tid ett upphandlingskontrakt får omfatta när det gäller upphandlingar som inte avser ramavtal. Av EU-domstolens rättspraxis följer att avtal som ingås för obegränsad tid som utgångspunkt strider mot de allmänna principerna. Samtidigt finns det ingen absolut tidsfrist för upphandlingskontrakt (jfr EU-domstolens dom i mål C-454/60 Presstext.) Av punkt 1.5 i anbudsförfrågan framgår att avtalet gäller i tre år och att det därefter kan förlängas av kommunen med ett år i taget eller under tolv år eller under systemets livslängd.”

Här kan du läsa hela domen: dom-fr-130618-1

Pia Ivarsson, Konsult på EFFSO, säger såhär om domen:

”En organisation som införskaffar ett it-system som exempelvis Spendency med service, underhåll och utveckling vill ju självklart använda detta under hela dess livslängd. Livslängden beror ju på hur teknikutvecklingen ser ut inom det speciella sakområdet. Det får till konsekvens av ett behov av en avtalslängd som står i proportion till livslängden. Mångas uppfattning är att ett system som upphandlas med stöd av LOU/LUF inte kan ha en lång avtalslängd, det skulle strida emot de allmänna principerna. Enligt Förvaltningsrättsdomen 25949-12 är denna uppfattning fel och det är helt möjligt att ha en kontraktstid under systemets livslängd.”