Nyheter 

Effektiv upphandling av tjänstepensioner

”Ibland får man ta tjuren vid hornen och avbryta samarbetet”

En HR-chef har många uppgifter på sitt bord – uppgifter som kräver ett brett spektrum av kunskaper och egenskaper. Som ansvarig för medarbetarnas tjänstepensioner står HR-chefen dessutom för ett av företagets tyngre ekonomiska beslut. På andra sidan bordet sitter ofta drivna säljare och förhandlare med expertkunskap, beväpnade till tänderna med komplexa analyser och nya erbjudanden.

Det är lätt att hamna i en dålig förhandlingssituation som kan få dyrbara konsekvenser. Det handlar inte bara om medarbetarnas framtida lön i form av pensioner, utan lika mycket om arbetsgivarens rykte. Bägge försvaras bäst med hjälp av en relevant upphandling och en professionell inköpsprocess. Ofta finns värdefull kunskap att hämta inom den egna inköpsavdelningen. Det finns också sätt att ta sig ur oskäliga avtal.

Läs hela intervjun här.