Nyheter 

Spendency i Pre-connected cloud

Mediusflow

Spendency och fakturahanteringslösningen MediusFlow har nu ett spännande samarbete där de båda lösningarna integreras via ett s.k. pre-connected cloud. Organisationer som hanterar sina leverantörsfakturor i MediusFlow kan, genom en enkel knapptryckning, snabbt få ut hela sin spenddata på bara några sekunder, något som annars kan ta flera veckor att få fram. När man väl har fått ut spenddatan på ett så enkelt sätt har man alla möjligheter att börja arbeta proaktivt med sin spend och sina inköp. Spenddatan kan överföras direkt från MediusFlow till Spendency och på några minuter är ni igång och kan börja få kontroll över er spend. Spendency kräver ingen installation och inte heller några förkunskaper.

MediusFlow är ett system för elektronisk fakturahantering som ger användaren ökad automatisering , mindre manuellt arbete, smidig hantering och bättre kontroll. Företag som använder MediusFlow kan automatisera fakturahanteringen till den grad att upp till 95 % av leverantörsfakturorna når slutbokning utan något manuellt arbete. Läs mer om MediusFlow här.

Vi kommer under hösten att bjuda in till ett webinar där vi demonstrerar och visar fördelarna med de två lösningarna och samarbetet. Vill du redan nu veta mer om möjligheterna med MediusFlow och Spendency, kontakta Daniel Saraste på Medius: daniel.saraste@medius.se eller Nils Lundgren på EFFSO och Spendency: nils.lundgren@effso.se

Visma Tendsign

Avtalstrohet är ett viktigt mätetal för de flesta inköpsorganisationer. Avtalstrohet är extra utmanade när det gäller indirekt material och många organisationer kämpar med att mäta och göra avtalstrohetsinformation tillgänglig för organisationen, bland annat för att genomföra beteendeförändringar. Vi vill hjälpa våra Spendencykunder att arbeta med avtalstroheten på ett enkelt sätt genom att integrera Spendency med ett avtalshanteringssystem. Vi vill att organisationer ska kunna välja de bästa nischlösningarna och få dem att prata med varandra utan omfattande integrationsprojekt. Därför är nu Spendency och den offentliga sektorns största upphandlingsverktyg, Tendsigns avtalsmodul, integrerade via pre-connected cloud. En organisation som har Tendsigns avtalsmodul och Spendency kan genom ett enkelt klick få fram önskad information och kan, utan ansträngning, följa avtalstroheten i Spendency. En ny dashboard dyker upp som ger dig 4 nya grafer där du kan analysera avtalstrohet per leverantör och kategori osv.

Vill du veta mer hur det fungerar kontakta EFFSO eller Visma.