Nyheter 

Spendency – Customer Leader i global ranking

Den svenska cloudlösningen Spendency får en hög ranking av analysföretaget Spend Matters i deras nya SolutionMap för Spendanalysverktyg. Spendency rankas som ett av världens mest värdefulla spendverktyg när det gäller kundnöjdhet och placeras därmed i kvadranten ”Customer Leader”

  • Vi är mycket stolta över att bli rankade så högt när det gäller kundnöjdhet och ser det som ett kvitto på att vi lyckats med det vi eftersträvat, nämligen att bygga ett kostnadseffektivt verktyg baserat på kundernas behov, säger Nils Lundgren VD för Spendency.
  • För oss har det hela tiden varit centralt att inköps- och finansfunktioner skall kunna ha ett verktyg som gör det enkelt att snabbt komma igång med ett proaktivt inköpsarbete. Det handlar om att ha en lösning som är enkel och kostnadseffektiv att implementera och samtidigt är intuitiv att använda. Rankingen från Spend Matters är en bekräftelse på att vi har lyckats uppnå just detta.

I takt med att företags- och organisationers inköpsvolymer ökar, blir det allt viktigare att kontinuerligt arbeta med sin kostnadsmassa för att vara konkurrenskraftig och effektiv. Det är därför centralt för inköpsfunktioner att ha en faktabas att utgå ifrån. Att kunna analysera sin kostnadsmassa för att förstå vilka inköpsmönster företaget eller organisationen har, är helt avgörande för att kunna identifiera besparingsmöjligheter, utforma en långsiktigt hållbar inköpsstrategi och prioritera sitt inköpsarbete.

pressmeddelande-spendency-customer-leader-i-solutionmap_20171019

Spendency.com