Nyheter 

Vinn plats på vår utbildning i Category Management

Nu fortsätter vi firandet av vår 10:e födelsedag men den andra tävlingen! Vi vill ju självklart fira att vi fyller 10 år och det vill vi göra genom att ge tillbaka till våra fantastiska kunder som har gjort vår resa möjlig. Från september 2017 till och med juni 2018 kommer vi att lotta ut en vinst varje månad. Läs vårt nyhetsbrev och följ oss på LinkedIn så kan du vara säker på att inte missa något.

Tävla om 12 platser på vår utbildning i Activity Based Category Management

Nu har du chansen att vinna en av tolv platser på vår uppskattade 2-dagarsutbildning i Activity Based Category Management.

Upplägget i alla EFFSOs utbildningar bygger på väl etablerade principer om hur vuxna människor lär sig nya saker effektivast. Vi har inte fokus på teoretisk kunskap utan på praktisk tillämpning då det är i själva användandet av en modell och diskussionen och reflektionen av erfarenheten av den som den stora inlärningen sker. Vi har därför korta teoripass med exempel från verkligheten som etablerar en modell, deltagarna får sedan tillämpa modellen praktisk i ett antal fallstudier och slutligen så delar vi erfarenheter gemensamt för att få igång erfarenhetsutbytet i gruppen och summera slutsatserna av det vi lärt oss.

Vi börjar utbildningen med att etablera ett gemensamt synsätt på vad som inbegrips i en inköpsfunktions ansvar och hur det har utvecklats över tiden. Utifrån detta så etableras en syn på hur en ledande organisation arbetar med kategoristyrt inköp, vilka effekter ett sådant arbeta ger och vilka möjliggörare som behövs för att arbetet ska kunna bedrivas på bästa sätt. Därefter ger vi oss in i några av de grundläggande verktygen, vi lär oss förstå våra intressenter och vad de vill åstadkomma så att vi kan anpassa vår kommunikation och skapa en kommunikationsplan. Vi använder vår genomförda intressentanalys för att skapa balanserade kategoriteam och slutligen så etablerar vi en definition av vad projektet ska uppnå så att vi kan etablera en gemensam syn inom projektet. Vi avslutar med att gå igenom en generell metod för strukturerad problemlösning.

Efter genomförd utbildning har deltagaren skapat en förståelse kring:

 • Vilka förutsättningar Category Management kräver och
  fungerar effektivast under
 • Praktiskt användande av olika inköpsverktyg
 • Vikten av effektiv kommunikation och hur den kan struktureras
 • Planering och exekvering av kategoriprojekt

Innehåll i utbildningen

 • Att skapa inköpskategorier
 • Att skapa förutsättningar för Category Management
 • Process för Category Management
 • Problemlösning – ett ramverk för strukturerad problemlösning
 • Intressentanalys och att strukturerat hantera intressenter
 • Verktyg som tar dig mot det givna målet
 • Skapa och jobba i effektiva kategoriteam
 • Att driva förändringsarbete
 • Riskidentifiering, analys och responsplanering
 • Företagsstrategi, verksamhetsmål och inköpsstrategier

Tävla här

Tid och plats

 • 19 – 20 februari, 2018
 • 09.00 – 17.00
 • Svea konferens och matsal på Holländargatan 10, Stockholm
 • Vid frågor vänligen kontakta: info@effso.se

Tävlingsregler

 • Medverkan i tävlingen och vunnen plats gäller per företag.
 • EFFSO förbehåller sig rätten att välja max två vinnare från samma företag för att skapa en så bra grupp som möjligt.
 • Först till kvarn gäller.
 • Utbildningen riktar sig framför allt till strategiska inköpare, category managers och personer som arbetar med inköpsfrågor på en strategisk nivå.
 • EFFSO står för kursmaterial, lunch och fika under dagarna.
 • EFFSO står inte för eventuella reskostnader eller eventuell logi.
 • Avbokningsregler: om en deltagare som vunnit plats väljer att boka av denna, alternativt inte kan delta pga sjukdom eller liknande så erbjuds inget ersättningstillfälle.
 • EFFSO har möjlighet att ställa in utbildningen om det blir färre än 10 deltagare, inget ersättningstillfälle erbjuds då.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.
 • Sista dagen att tävla är den 22 november.
 • Vinnarna meddelas senast den 30 november.