Nyheter 

Referat av CPO Round Table 2018

Under oktober har vi haft äran att samla 18 CPO:er och Inköpsdirektörer från privat och offentlig sektor för 24 timmars fördjupning, diskussion och nätverkande kring temat ”Hur stärker CPO:n sin strategiska position”?

Vd:n och styrelseproffset Ola Tengroth inledde genom att ge sin syn på samarbetet mellan VD och Inköp. Det ligger på VDs bord att facilitera nödvändiga nätverk och relationer. Och om CPO:n ges auktoritet och mandat blir effekten som störst – muskler och delaktighet i ledningen kan vara helt avgörande! Men ett multidimensionellt Inköp som rör sig i frontlinjen av bolagets strategi och i ytterkanten av traditionellt strategiskt inköp ställer höga krav på CPO:n som ledare/affärsman. Olas tips till CPOs: Sätt en struktur och se till att maximera effekten av Inköp i den övergripande planen, räds inte svettiga mål och håll dina löften. Utveckla ett enkelt men strukturerat interface till VD ”så enkelt som möjligt, så detaljerat som nödvändigt”. Ha koll på dina siffror (hygienen först!) och se till att kunna leverantörsmarknaden, med sin utveckling, sina trender och positioner. Det måste man kunna lika bra som Marknad och Sälj förväntas kunna kunder och konkurrenter. Och se till att vara en upptäcktsresande. Tänk på att det är skillnad på att vinna och att nå sina mål!

Att inköpsfunktionen i en organisation hanterar ”bottom-line” i form av besparingsprojekt och effektivisering råder det ingen tvekan om. Men inköpsorganisationer har stor potential att bidra även till ”top-line” d v s att förbättra företagets försäljning och attraktivitet hos kunderna genom till exempel innovation. Därför var det extra intressant att få höra Mia Lewis, CPO på Bonava, berätta om ett innovativt case där Inköpsfunktionen samarbetade med Kundinsikt. Med hjälp av marknadsundersökningar tillfrågades fem olika konsumenttyper om vad som är viktigt när de väljer kök och vad kvalitet betyder för dem. Med hjälp av dessa insikter utvecklade man fem olika köksmoduler/ erbjudanden. På detta sätt lyckades Inköpsfunktionen med att både öka värdet för kunden och sänka kostnaderna.

Just innovation och förmågan att hantera innovativa leverantörer var en av insikterna i EFFSOs CPO Survey 2018 som presenterades i slutet på dag ett. Sänkt totalkostnad, effektivare inköpsarbete och hållbarhet är fortfarande självklara fokusområden för inköpsfunktioner 2018 jämfört med 2016, men innovativa leverantörer kommer att bli allt viktigare inom ett par år. Inköpsfunktionen är generellt bra på att jaga låga priser och genomföra korrekta upphandlingar, men behöver utveckla förmågan att tänka nytt med hjälp av leverantörer. I övrigt, kunde vi i undersökningen skönja svaga men positiva signaler på att inköpsfunktionens strategiska position internt verkar ha stärkts. Ett annat viktigt tema var digitaliseringen. Den kommer att ha stor påverkan på inköp redan 2018-2019, enligt 19%,  av respondenterna. Spännande gruppdiskussioner följde därpå!

Digitalisering var ordet, dag två. Gert Sylvest, en av grundarna till Tradeshift och VD för Tradeshift Frontiers, berättade att 90% av världens alla fakturor fortfarande hanteras manuellt: “Inom B2B ligger vi så långt efter att vi inte ens kommit fram till telegrafens era”! Medan traditionell B2B fokuserar på kataloger och/eller marknadsplatser för indirekt spend, sker övrig handel alltmer online: B2B e-handel spås öka tre gånger mer än traditionellt inköp fram till 2021 (källa: Statista). Nya disruptiva aktörer placerar sig mellan säljare och köpare och i takt med att volymerna ökar hamnar allt större andel av inköpen “off contract” och blir riktig “on demand”. Men allt inköp kommer inte att ske via marknadsplatser som t ex Amazon. Organisationer behöver fortfarande ha kontroll och hantera sina relationer med utomstående parter. Och säljande företag kommer inte att vilja outsourca hanteringen av sina leverantörer till framtida konkurrenter. Tack vare decentraliseringen och blockkedjetekniken kommer marknadsplatsen för B2B att återuppfinnas. Idén med blockkedjan är att man kan skapa ett digitalt bevis som för evigt är fastlänkat till produkten eller transaktionen som går genom kedjan.

Adam Skogman, teknikansvarig på Spendency, gick igenom på vilket sätt artificiell intelligens, och framförallt machine learning, kan bidra till i spendanalys. Utmaningarna för spendanalys ligger ofta i kategoriseringen av leverantörer och spend: kategorisering innebär ett stort initialt arbete innan man ser resultat, man har inte alltid koll på alla leverantörer, det dyker kontinuerligt upp nya leverantörer och vad gör man med svansen av okategoriserade leverantörer? Även med en fungerande BI-lösning kan det vara svårt att identifiera och korrigera fel. Med hjälp av big data (en stor databas av kända leverantörer, kategoriseringar och spend för många branscher) och algoritmer baserade på machine learning kan man lösa många av dessa utmaningar.

Mot slutet på eventet återvände vi till ”bottom-line” då Paul Gurr, VD och grundare av Provalido, fick knyta ihop säcken och prata om besparingar. Varför är besparingar fortfarande så mycket i fokus? Därför att människan gillar siffror, besparingar är (relativt) enkla att mäta och besparingar är fortfarande något som förväntas av Inköp. Men varför har besparingar i vissa fall fått dåligt rykte, och varför realiseras inte 39% av de identifierade besparingarna (källa: Accenture, 2015) i snitt? Paul gav fem till synes enkla råd för att mäta (och realisera) besparingar. Definiera tydligt vad du ska mäta (det finns de som har 23 olika besparingsmått, behövs alla?), belöna innovation (se på fördelar vs besparingar, uppmuntra lång sikt vs kort sikt och tänk TCO), mät vad som faktiskt sker (vilket inte alltid är så lätt), ha en tydlig governance process och slutligen, se besparingar för vad det är – ett verktyg för att nå målet. Det är bättre att vara besatt av vad man kan göra med besparingarna, och inte av besparingarna i sig!

Tack till alla som bidrog till att göra CPO Round Table 2018 till ett mycket lyckat event!