Nyheter 

EFFSO har utnämnts till MästarGasell 2019

2019 är jubileumsår för Di Gasell och det firas genom att utse MästarGaseller dvs. företag som har blivit Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de senaste 20 åren. Av de drygt 10 000 företagen som har utsetts till Gasellföretag sedan starten år 2000 är det endast omkring 1 400 som hör till den exklusiva krets som får kalla sig för MästarGaseller. Till vår stora glädje har EFFSO fått denna fina utmärkelse.

”Under vår tioåriga existens har vi blivit utsedda till Gasellföretag hela tre gånger och att vi dessutom uppfyller alla de övriga tuffa kriterierna för att kalla oss MästarGasell gör mig extra stolt. Jag vill tacka alla våra fantastiska medarbetare, kunder och samarbetspartners för utan dem och utan vår fina företagskultur hade det inte varit möjligt!” säger Mattias Hultheimer, VD för EFFSO AB.

”Att vi nu har nått cirka 140 miljoner kronor i omsättning ser jag också som en bekräftelse på att inköpsområdet blir viktigare och viktigare för nordiska företag. Jag är övertygad om att de kommande åren med utmaningar inom t ex. digitalisering kommer att göra oss fortsatt relevanta för våra kunders inköpsorganisationer och jag ser framemot att snart bli Gasellföretag igen” fortsätter Mattias Hultheimer.

För att bli utsedd till Gasellföretag ska man uppfylla följande kriterier:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

EFFSO blev utsett till Gasellföretag åren 2012, 2013 och 2014.