Nyheter 

Spendanalysen och dess grunder – Frukostseminarium 26 september

Spendanalysen utgör en grundläggande faktabas för det kategoristyrda inköpet. Att löpande uppdatera spendanalysen underlättar både överblick av verksamhetens totala inköp och bidrar till inblick i inköpsmönster i specifika kategorier. Under vårt frukostseminarium kommer våra kollegor Maria Trulsson och Johan Nygren att:

  1. Reda ut begrepp kopplade till spendanalysen, hur definieras t ex. en kategori?
  2. Visa värdet av spendalysen och hur resultatet kan användas övergripande men också i specifika kategorier.
  3. Gå igenom hur man praktiskt går till väga för att genomföra en spendanalys.

Talare är Maria Trulsson och Johan Nygren. De har på var sitt håll projektlett flera av EFFSOs mest komplexa spendanalyser inom en rad olika branscher, både inom privat och offentlig sektor. De utbildar även i ämnet.

Avslutningsvis, kommer Robin Kubista att kort visa nyheterna i vårt cloudbaserade spendanalysverktyg Spendency som precis släppts i en ny version. Varmt välkommen!

Datum: Torsdag 26 september
Tid: Kl. 8:00 – 9:00 (frukost serveras kl. 7:30).
Plats: EFFSO, Norra Hamngatan 18, Göteborg.
Anmäl dig och dina kollegor här senast 20 september eller genom mail till homepage@effso.se.

Foto: Toa Heftiba, Unsplash.