Nyheter 

Krönika: Jag trivs i linjen, men är gräset grönare som konsult?

”Efter flera år i olika linjeroller kan jag verkligen kategoristyrt inköp. Det bör finnas många organisationer som kan ha nytta av min kunskap. Skulle jag ha roligare som konsult?”

Kan du ha tänkt så här i ett inspirerat ögonblick?

Det är i alla fall en vanlig fråga till oss på EFFSO. Och medan vi resonerar kring den brukar följdfrågorna komma naturligt: ”Hur lyckas jag som konsult?”

Svaret beror på hur du väljer att göra.

Tar du jobb i ett konsultföretag kommer du löpande utsättas för ny kunskap och förväntas ha stor öppenhet att dela med dig av din kunskap till andra. Att kunna arbeta effektivt både i team och självständigt är viktigt. Likaså förmåga att strukturera sin kunskap för att applicera den praktiskt, effektivt och pedagogiskt i olika uppdrag. För din personliga utveckling är företagets och konsultchefernas förmåga att lyssna till dina utvecklingsambitioner och hitta uppdrag och sammanhang där du kan förverkliga dem avgörande.

Som fristående egenkonsult med eget bolag (och F-skattsedel och konsultansvarsförsäkring) gäller samma som ovan. Men det blir ännu viktigare att definiera och strukturera sin kunskap. Du måste också trivas med att jobba självständigt. Alternativt knyter du dig till ett konsultföretag som EFFSO där vi är fler som kan hjälpa till att hitta nya utmanande uppdrag som utvecklar dig och din förmåga. Som egenkonsult är möjligheten att påverka din arbetstid över året större, samtidigt som det egna ansvaret för timintäkter kontra beläggning också är tydligare.

Generellt finns det förstås ytterligare framgångsfaktorer som bidrar till kontinuitet och spännande uppdrag:

  1. Prestigelöshet och öppenhet för nya branscher, roller och arbetsuppgifter
  2. Flexibilitet i geografisk arbetsort
  3. Drivkraft att analysera fakta och dokumentera resultatet
  4. Förmåga att leda andra, i formella eller informella ledarroller
  5. Om du har varit ledare länge är det viktigt att ta fram eller behålla förmågan att göra fotarbetet själv. Få konsultroller handlar uteslutande om att leda, ofta finns det komplexa affärer som ska göras av den anlitade personen. Många tidigare chefer växlar mellan strategiska uppdrag och ledaruppdrag beroende på efterfrågan.
  6. Förmåga att bryta ned ett projekt/ uppdrag i sina beståndsdelar, planera genomförandet, följa planen samt kontinuerligt rapportera framdrift och resultat
  7. Kommunikativ förmåga, att följa upp överenskommelser etc.

”Hur gör man då?”

Det lätta svaret är sök jobb hos ett konsultföretag. Konsultbranschen är inte till största delena gig-ekonomi även om det är utvecklingsriktningen och rådande hajp. Många konsultföretag, åtminstone EFFSO, anställer kontinuerligt ny kompetens. Hos oss blandas ung och gammal med liknande kompetenser vilket gör att man under hela arbetslivet umgås med unga kollegor. Som en av våra äldre konsulter utryckte det: ”jag har jobbat på EFFSO i tio år, alltid varit bland de äldsta men aldrig känt mig gammal!”

Mer utmanande kan det vara att starta eget direkt från en tillsvidareanställning eftersom konsultuppdrag ofta är färskvara och en vanlig uppsägningstid är tre månader. Då är det klokt med en likviditetsbuffert.

”Ekonomiskt, då?”

Som anställd konsult är lönen konkurrenskraftig och utvecklingskurvan ofta brant.

Som egenkonsult varierar intäkten mycket mer, vissa branscher och uppdrag betalar bra medan andra betalar mindre. Ibland sitter man på bänken och ibland jobbar man långa dagar. Man jämför lätt sitt konsultarvode med de högsta konsultarvoden man sett, men man bör dock väga in debiteringsgrad, avtalsperiod, overhead och risk i litet respektive stort företag samt timing och nätverk när man sätter sina priser. För så tänker kunderna. Årsintäkten blir därmed en kombination av ens kunskap, nätverk, flexibilitet och förmåga att utveckla sin kompetens. Över lång tid bör det löna sig att ta större risk men det varierar förstås individuellt.

Kontentan är att med rimliga kombinationer av de här superkrafterna och övervägningarna blir konsultlivet fantastiskt utvecklande och underhållande. Och det sista är viktigt, vi är ju bäst när vi har roligt på jobbet!

/Emil Andrén