Nyheter 

Referat av CPO Round Table 2019

I oktober ägde vårt CPO Round Table 2019 rum. Som varje år hade vi äran att under två halvdagar diskutera och utbyta tankar med ett tjugotal av Sveriges främsta företrädare för inköpsorganisationer. I år var temat ”Nya inköpsinitiativ”. Under 24 timmar hann vi igenom sex presentationer, flera gruppdiskussioner och en hel del nätverkande. Här är en kort summering av innehållet.

Syftet med den första presentationen var precis som förra året att låta någon med insyn i Inköp ge sitt perspektiv på CPO-rollen och Inköpsfunktionen. Förra årets keynote speaker var VD:n och styrelseproffset Ola Tengroth som gav sin syn på samarbetet mellan VD och Inköp. En mycket uppskattad presentation!

Nu var det, i enlighet med deltagarnas önskemål, dags för en CFO att ge sitt perspektiv på Inköpsfunktionen. Vi hade därför den stora äran att få lyssna på Torbjørn Wist, CFO på flygbolaget SAS. Torbjørn delade generöst med sig av några viktiga framgångsfaktorer för samarbetet mellan CFO och CPO. Tipsen berörde bland annat generell governance, kategoristyrning, kontraktsefterlevnad, samarbetet mellan Business Control och Inköp, vikten av att hålla koll på sina siffror och vikten av att jobba med kontinuerliga förbättringar. Det sistnämnda möjliggör att visa resultat och därmed skapa ”pull” från organisationen.

Det övergripande temat ”Nya inköpsinitiativ” delades upp i ”Innovation genom leverantörsutveckling” dag ett och digitalisering dag två. Vad passade då bättre än att bjuda in Magnus Carlsson att prata om innovation? Magnus Carlsson, f d inköpschef på IKEA och författare till ”Kategoristyrt inköp: lärdomar från IKEA”, berättade att IKEAs inköpsprinciper går ut på att fokusera väldigt lite på slutfasen (dvs. själva inköpet/upphandlingen). Det viktiga är att skapa värde (pengar på bordet) vilket kan göras på fyra sätt; optimera stordriftsfördelar, förbättra produkterna, utveckla leverantörsbasen och rationalisera försörjningskedjan. Vi fick se fina exempel på dessa fyra aktiviteter.

När det gäller att utveckla leverantörsrelationer ställde han frågan ”varför ska en leverantör vilja jobba med dig?” Det gäller att tänka över (även för IKEA!) hur man kan jobba för att bli attraktiv för leverantörer. Och leverantörsrelationerna kan antingen maximeras (då kallas de ”Strategiska”), utvecklas (så kallade ”Björnar”), hanteras för att minimera beroendet av dem (”Problematiska”) eller förbättras och, i värsta fall, avslutas (”Vanliga” leverantörsrelationer). Detta var bara ett axplock av alla insikter. Vill du läsa mer kan vi rekommendera att ladda ner boken.

Magnus presentation följdes av ett mer praktiskt case: relationen mellan Volvo Group Trucks Technology och Meritor Corporation. Det finns mycket att säga om innovation genom leverantörsutveckling. Men det är inte varje dag man får se en inköpschef och dennes leverantör hand i hand berätta om sin relation på ett så pass detaljerat och personligt sätt! Det gjorde Klas Frisk, Program Director på Volvo Group Trucks Technology, och Luca Rugari, Sr. Manager Product Strategy Axle Europe på Meritor. De menade att det gäller att genomgående ha ett långsiktigt perspektiv, att våga vara öppna och bygga tillit för varandra. Det är så lätt att glömma bort att såväl leverantörer som inköpare är människor. Utan tillit finns risk för ineffektivitet.

Den andra delen av CPO Round Table 2019 ägnades som tidigare nämnt åt digitalisering, och i år med särskilt fokus på RPA, Robotic Process Automation. Dag två började med en introduktion i RPA av Michel Björn, EFFSOs egna ”Mr Robot”. Förutom att han berättade vad RPA är (och vad det inte är), fördelar respektive nackdelar med RPA visade han live hur man lätt kan bygga en egen robot med hjälp av mjukvaran UIPath. Att bygga en robot är inte svårt, och tillämpningsområdena inom inköp är många. Men för att lyckas räcker det inte med att kunna programmera, man måste både ha inköpskompetensen OCH ha järnkoll på processen som ska robotiseras. Det är här många går bet.

Därefter delade Björn Stenecker med sig av Bolidens konkreta erfarenhet av RPAs inom inköp. Som lekts fram, bottom-up, på ett nästan självklart sätt då robotisering ligger i Bolidens DNA. Med det sagt var det inte helt enkelt, och byggandet av deras första RPAs tog mycket längre tid än planerat. Anledningen var att man till en början inte hade full koll på processen som skulle robotiseras. Lärdomar: den som kodar måste kunna verksamhetsprocessen. Dessutom rådde Björn deltagarna att inte kasta ut gamla system, RPAs funkar utmärkt som ett ”plåster” i skarven mellan olika system. Men fundera också på business caset; är det för att minska personalstyrkan och spara pengar eller för att få ut mer och öka värdet? Det senare gäller för Boliden; att fokusera på att skapa högre värde underlättas införandet av RPA och det bidrar till stolta medarbetare!

Avslutningsvis, gjorde Adam Skogman comeback och pratade om Artificiell Intelligens (AI) – ett ämne han behärskar utan tvekan eftersom han har jobbat med big data och AI på Apple. Förra året fick vi oss en lektion i vad AI, och framförallt machine learning, är och vad det inte är. Det finns många definitioner men det saknas en vedertagen kategorisering av AI-lösningar. Ofta blandas tekniklösningar och tillämpningsområden ihop. Här handlade det inte om robotics, agenter eller självkörande bilar utan om kombon machine learning (ML) med big data och natural language processing. Varför? Därför att utmaningarna för spendanalys ligger ofta i normalisering/kategorisering av leverantörer och spend. Med hjälp av big data (en stor databas med kända leverantörer, kategoriseringar och spend för många branscher) och algoritmer baserade på ML kan man lösa många av dessa utmaningar. Vem vill inte ha ett spendanalysverktyg med förbättrad kategorisering, och möjligheten att göra benchmarks och prognoser?

Nu fick vi dessutom en genomgång av vad deep learning är, att det finns AI-as-a-service att enkelt beställa via Amazon, och att GAN (Generational Adversarial Networks) och Deep Reinforcement Learning är framtiden. Vad finns det kvar för oss människor att göra? Som John Oliver, den amerikanske programledaren för ”Last week tonight with John Oliver” lär ha sagt: ”A series of non-routine tasks, that require social intelligence, complex critical thinking and creative problem solving”.

Men CPO Round Table är inte bara en serie talare. Mycket tid ägnades åt gruppdiskussioner och nätverkande. Denna gång hann vi även med en musik quizz och ett gästgig av inte mindre än The Procurementz. Den som inte upplevt dem, har verkligen missat något… Tack till alla deltagare, talare, Rosersbergs Slottshotell och alla andra som bidrog till att göra CPO Round Table 2019 till ett mycket lyckat event!

PS: Är du nyfiken på förra årets innehåll, finns det summerat här.