Nyheter 

Behöver ditt inköpsteam förstärkning i höst?

Hyr en eller flera inköpskonsulter genom oss. Vi intervjuar proaktivt ca 600 inköpare och inköpschefer varje år och har byggt upp ett unikt nätverk. Det gör att vi kan leverera både bredd och spets över hela Sverige. 

Under rådande situation med Covid-19 och lågkonjunktur har förväntningarna på Inköp ökat. Det rör sig om att säkra försörjningskedjor och leverera värde till organisationen på alla sätt man kan. Men framförallt har kraven kommit på ökade kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

Samtidigt som många har initierat inköpsaktiviteter som en direkt konsekvens av rådande situation är resurs- och kompetensbristen den största utmaningen för att kunna leverera det förväntade resultatet. Det visade en mätning som vi genomförde i april bland 140 inköpschefer. 85 procent svarade att de antingen hade eller snart skulle initiera ett eller flera besparingsinitiativ. Av dessa svarade 39 procent att den största utmaningen är resursbristen på Inköp och 20 procent resursbrist i övriga verksamheten.

Tillfälliga resurstapp som föräldraledigheter och vakanser blir extra kännbara i en tid då arbetsbelastningen är högre än normalt. Rätt kompetens och tillgång till resurser är A och O för att kunna leverera resultat på både kort och lång sikt.

Hyr en inköpskonsult genom EFFSO

EFFSO har stöttat inköpsfunktioner med konsulter inom inköp och supply chain i över 12 år. Som det nischade konsultbolag vi är förstår vi utmaningarna ni står inför och har förmågan att snabbt hitta konsulter med rätt kompetens och personliga egenskaper för just era behov. Vi intervjuar proaktivt över 600 inköpare och inköpschefer varje år och har byggt upp ett unikt nätverk. Det gör att vi kan leverera både bredd och spets över hela Sverige.

Behöver ditt inköpsteam förstärkning i höst? Hör av dig till Anna eller Jenny så hjälper vi dig!

Anna Hedre Eidhagen
Chef Rekrytering & Interim
+46 734 13 32 05 anna.h.eidhagen@effso.se

Jenny Vårlid
Chef Affärsutveckling
+46 729 95 93 21 jenny.varlid@effso.se