Nyheter 

Nya digitala kurser i höst: Excel för Inköpare och Spendanalys

Vi på EFFSO brinner för att utveckla organisationers inköpsfunktioner – och individerna i dem!  Det gör vi bland annat genom våra inköpsutbildningar. Nu till hösten har vi tagit fram två nya digitala kurser för inköpare: Excel för Inköpare online och Spendanalys – grundpelaren i kategoristyrt inköp. Båda kurserna sker online via en digital plattform och leds av våra konsulter. De är både erfarna inköpare och vana att hålla i utbildningar.

Excel för Inköpare

Excel är ett av de vanligaste verktygen som inköpare använder. Oavsett om du är strategisk eller operativ inköpare förväntas du  utföra stora delar av dina arbetsuppgifter i Excel. Därför är det viktigt att du som inköpare kan jobba med formatering, filter, pivot tabeller och andra viktiga funktioner för att kunna utföra dina analyser på ett effektivt sätt.

Excel för Inköpare är ingen standardkurs. Den tillkom för några år sedan när vi fick förfrågan om att skapa en kurs som utgick från den internutbildning våra egna konsulter får när de börjar på EFFSO. Helt enkelt, en kurs i Excel för inköpare framtagen av inköpare. Vars innehåll är anpassat efter typiska aktiviteter och analyser som inköpare genomför. Utbildningen riktar sig primärt till dig som redan har grundläggande kunskaper och som primärt använder Excel för att genomföra analyser och beräkningar.

I höst erbjuder vi den som en av våra nya digitala kurser för inköpare. Det är en lärarledd utbildning som sker online på en av EFFSO utvald digital plattform. Kursen är fördelad på två halvdagar kl. 8.00-12.00 och kostar totalt 3995 SEK exklusive moms. De första kurstillfällena (14 – 15 oktober och 3 – 4 november) är båda fullbokade men det finns ett ny möjlighet att gå kursen den 8 – 9 december. Läs mer här!

Spendanalys – grundpelaren i kategoristyrt inköp

Vill du kartlägga din organisations inköpsmönster och se över hur du effektivt kan prioritera och organisera arbetet? Oavsett om du är analytiker, inköpscontroller, kategoriledare eller upphandlare. Kanske är du taktisk eller strategisk inköpare. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om spendanalys som vi anser är den mest grundläggande analysen inom inköp.

Under utbildningen går vi på djupet in på spendanalysens fem syften som kan användas för att sprida kunskap kring inköp i organisationen. Vi kombinerar teori med praktik och följer en vedertagen process från datainsamling till hypotesgenerering för förbättring av inköpsarbetet. Efter kursen ska du kunna genomföra en spendanalys på den egna organisationens data och genom analysen kunna ta fram och prioritera förbättringshypoteser. Utbildningen baserar sig på EFFSOs samlade erfarenhet av spendanalyser inom ett flertal branscher inom både privat och offentlig sektor. 

”Spendanalys – grundpelaren i kategoristyrt inköp” är en lärarledd utbildning som sker online på en av EFFSO utvald digital plattform. Kursen är fördelad på två halvdagar: 20 november kl 8.00-12.00 med fortsättning 27 november kl. 8.00-12.00. Kursen kostar totalt 5995 SEK ex moms. Läs mer här!