Webinars inköp

Missade du någon av våra webinars? Ingen fara på taket! Här har vi samlat alla de senaste.

Se och hör våra inköpsexperter ge sina bästa tips

Webinar: Procurement Excellence

Procurement Excellence är ett samlingsnamn för den verksamhetsutvecklande delen av inköpsteamet – fokuserat på att driva positiv förändring och implementera såväl strategiska som operativa processer och aktiviteter. I detta webinar delar Torbjörn Thorsén och Philip Rasch med sig av sina bästa tips kring hur ett inköpsteam kan implementera en Procurement Excellence funktion.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Ung rödhårig kvinna med lugg sitter vi ett fönster inomhus och ser åt sidan och ler.

Mycket bra och relevant statistik över hur verkligheten ser ut och hur marknaden upplever inköp och offentlig upphandling!

Anonym deltagare av webinaret: "CPO Survey, fokus offentlig sektor"

Webinar: Offentlig Upphandling med förhandlat förfarande

I detta webinar går EFFSOs Rickard Andersson, mångårig expert inom offentlig upphandling, igenom förhandlat förfarande och rätar ut alla frågetecken, bland annat: När kan man använda förhandlat förfarande? Vilka fördelar ser vi med förhandlat förfarande? Vilka fallgropar ska man akta sig för?

Med förhandlat förfarande kan utvalda leverantörer bjudas in för att förhandla om förbättringar både i anbuden och i upphandlingsdokumenten. Resultatet blir ofta bättre pris på vara/tjänst till optimal kvalitet.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Strukturell analys av inköp

I det här webinaret går vi igenom hur man kan analysera organisationens nuläge och förutsättningar samt visar hur man kan bygga en roadmap för att nå sin optimala potential. Vi kallar det en strukturell analys av inköpsfunktionen och analyserar inköps potential inom strategi, organisation, kompetens, verktyg, processer, uppföljning och hållbarhetsarbete.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Så påverkas inköp av CBAM

I detta webinar djupdyker EFFSOs managementkonsulter Manuela Appenrodt och Gabriella Hamner ner i EUs nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM. CBAM innebär att utsläpp från vissa koldioxidintensiva varor som importeras till EU prissätts på samma sätt som varor producerade inom EU. Detta kan alltså på sikt bidra till såväl direkta kostnader i form av CBAM-certifikat som indirekta kostnader då leverantörer tar höjd för potentiella extra kostnader i samband med CBAM.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Rekrytering och kompetensförsörjning för en framtidssäker inköpsorganisation

Rekrytering och kompetensutveckling inom inköp är måsten för att kunna hantera alltmer komplexa leverantörskedjor, större risk och nya krav. Hur ska inköp kunna säkerställa att rätt hen finns på rätt plats för att möta dagens och framtidens utmaningar? EFFSO:s seniora rekryterare Martin Fridolf och Johan Emthén tar tempen på rekryteringsmarknaden för inköpare och delar med sig av sina bästa tips.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Vad innebär CSDDD för inköp

EFFSO:s managementkonsulter Gabriella Hamner och Martin Larsson går igenom hur CSDDD påverkar inköpsfunktionen och fördjupar sig i de krav som direktivet ställer på Due Dilligence i leveratörskedjan samt ger tips på hur man kan agera proaktivt för att underlätta implementering av nya processer, metoder och policies.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Riskhantering inom inköp

I dagens instabila värld har riskhantering seglat upp som en högt prioriterad aktivitet bland inköpare. I detta webinar berättar Moa Josefsson och Per-Martin Elmgren, managementkonsulter på EFFSO, om hur inköpsfunktionen på ett metodiskt sätt kan adressera riskhanteringsfrågor.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Hållbart inköp och Scope 3

I takt med att hållbart inköp hamnar mer och mer i fokus, frågar sig fler och fler inköpsfunktioner hur de bäst kan komma igång för att bidra till en mer hållbar framtid. När länder och regioner skärper lagstiftning och sätter upp ambitiösa mål för hållbar utveckling gäller det att företag och organisationer förbättrar såväl sin kunskap som sina processer för att kunna möta framtida krav. I detta webinar berättar vi hur organisationer konkret kan arbeta med hållbarhet i leverantörsledet som till exempel GHG-utsläpp Scope 3 bland underleverantörer.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Lyckade inköpsstrategier för en lågkonjunktur

I detta webinar går EFFSO igenom inköpsstrategier för att generera värde i en lågkonjunktur och belyser möjliga besparingsberäkningar för att påvisa inköpfunktionens värdeskapande bortom rena besparingar. Genom att tänka brett och agera med öppet sinne kan inköp visa att de kan skapa värde även i en lågkonjunktur. I många fall kan det till och med innebära en win-win situation där en strategiskt viktig leverantör också går vinnande ur lågkonjunkturen, något som positivt kommer att påverka den långsiktiga leverantörsrelationen.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Så lyckas ni med digitalisering av inköp

Affärsprocesser digitaliseras hela tiden. Samtidigt är många digitaliseringsprojekt fortfarande i sin linda. Det gäller organisationer i allmänhet och inköpsfunktionen är inget undantag. I detta webinar går Andreas Bivall, managementkonsult med fokus på digitalisering av inköp, igenom framgångsfaktorer och fallgropar vid digitalisering av inköp. Dessutom djupdyker han i vilka processer som kan vara smidigast att digitalisera.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Så accelererar ni er transformation av inköp

Konstant förändring är det nya normala. Vilket gäller organisationer i allmänhet och inköp i synnerhet. För inköp är i frontlinjen i såväl hög- som lågkonjunktur, och inte minst nu när hållbarhet står högt upp på agendan. I detta webinar går vi igenom hur ni accelererar er inköpstransformation. Vi tar också upp såväl framgångsfaktorer som fallgropar att undvika.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Vad är en miljöspendanalys

Miljöspendanalys adderar ytterligare dimensioner till spendanalys och visualiserar hur stort CO2-avtryck som finns i leverantörsleden (Scope 3). I detta webinar delar våra konsulter Gustaf Teneberg Trum och Gabriella Hamner med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av miljöspendanalys och kommer bland annat att gå igenom: Vad är en miljöspendanalys? Varför ska man göra en miljöspendanalys? Hur går det till när man gör en miljöspendanalys? Här hittar ni presentationen som visades: Vad är en miljöspendanalys (PDF)

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Webinar: Värdet av potentialbedömning

Potentialbedömning av inköp ger inköpsavdelningen en tydlig bild både över den potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i de olika kategorierna. Därför går vi i detta webinar igenom grunderna i potentialbedömning och berättar om de värden som kan synliggöras.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Grundkurs i spendanalys

Torbjörn Thorsén och Mattias Emanuelsson från EFFSO går under ca 30 min igenom spendanalysens grunder och berättar hur du både kan komma igång och utveckla ditt arbete med spendanalys. Du får bland annat höra: Varför ska du göra en spendanalys? Vilka är de vanliga begreppen som används inom spendanalys? Vad är värdet av spendalys och hur kan resultatet användas? Slutligen, hur går man praktiskt till väga för att genomföra en spendanalys?

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

CPO Survey, fokus på Offentlig Sektor

Jenny Vårlid och Emil Andrén från EFFSO presenter de viktigaste insikterna från vår senaste CPO Survey, med fokus på offentlig sektor. I webinaret tar de upp olika ämnen som till exempel Inköps viktigaste fokusområden, kompetensförsörjning, systemstöd, jämställdhet och hållbart inköp. Och mycket mer!

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Nyckelinsikter från CPO Survey 2021

Jenny Vårlid och Mattias Hultheimer från EFFSO presenterar de viktigaste insikterna från CPO Survey 2021. Speciellt tar de upp teman som till ex empel strategi, kompetensförsörjning och systemstöd. Men även hållbarhet, jämställdhet och pandemins effekter på Inköp tas upp. Det ledde till mycket intressanta diskussioner under webinaret!

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kategoristyrt inköp i offentlig sektor, så kommer du igång

Kategoristyrt inköp har använts länge i privat sektor, och konkret arbete i offentliga organisationer visar att kategoristyrning är lika relevant i offentlig sektor. Men hur kommer man igång och vad behöver man ha på plats för att lyckas? Det vet Per-Arne Jonsson och Robin Kubista! Här delar de med sig av konkreta tips utifrån sina och EFFSOs erfarenheter av att implementera kategoristyrning i offentlig sektor.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Den nationella upphandlingsstrategin och kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Vad har kategoristyrt inköp med den nationella upphandlingsstrategin, NUS, att göra?  Svaret på den frågan och mer därtill går Per-Arne Jonsson igenom under ca 50 min. Per-Arne är seniorkonsult på EFFSO och har 35 års erfarenhet av inköp inom både privat och offentlig sektor.

 

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Missa inte de senaste nyheterna! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 • Som mottagare av vårt nyhetsbrev kommer du även att få enstaka inbjudningar och erbjudanden från EFFSO. Du kan när du vill avsluta prenumerationen på dessa utskick. Se vår integritetspolicy.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Automation inom inköp, del 1

Det har surrats en hel del om robotar och automatisering ett bra tag nu, även inom Inköp. Nu ser vi att tekniken börjat bevisa sig och vi ser positiva effekter inom många områden. Därför har vi satt ihop en webinarserie tillsammans med AKOA, om just automation. Talare är Michel Björn från EFFSO och Anna Andrae från AKOA.

I det första webinaret fokuserar vi på vad automation är och vad det betyder för Inköp. Du kommer att få en förklaring på vad RPA är, se en robot skapas live i en av de ledande mjukvarorna samt en inblick i vad som gör automation intressant för Inköp.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Automation inom inköp, del 2

Det här är del två i EFFSOs och AKOAs gemensamma webinarserie om automation. I det första webinaret fokuserade Michel Björn från EFFSO och Anna Andrae från AKOA på vad automation är och vad det innebär för inköp. I det här avsnittet går de igenom hur du startar ett automationsinitiativ samt vad som krävs av din organisation för att få ut ett värde ur satsningen.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Spendanalysen och dess grunder

I videon kan du se Johan Nygren och Jonas Olofsson från EFFSO reda ut begreppen kopplade till spendanalys. Till exempel, hur definierar vi en kategori? Vad är värdet av en spendalys och hur kan resultatet användas, både övergripande och i specifika kategorier? Och hur genomför man en spendanalys rent praktiskt?

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
EFFSO inköpsbloggen

Vad vill du veta mer om?

När vi väljer ämnen till våra webinarer försöker vi hela tiden utgå från vad som är relevant för dig som inköpare. Saknar du något? Har du själv tips eller idéer på ämnen som du skulle vilja att vi tog upp? Eller ett intressant case eller en spännande talare som vi skulle kunna bjuda in? Ge oss ditt bästa tips!

Kontakta oss

Att genomföra effektiva besparingsinitiativ

Under våren 2020 rullade många inköpsfunktioner ut en rad kostnadsreduceringsprogram i Sverige och globalt. Orsaken stavades Coronapademin och/eller lågkonjunkturen som drabbade Sverige. Här tipsar vi om hur din inköpsorganisation kan identifiera och genomföra inköpsbesparingsinitiativ på bästa sätt.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Inköpstrender 2020

I slutet på varje år gör EFFSOs VD Per Finnhammar en personlig trendspaning som han baserar på alla de intervjuer, möten och diskussioner som han haft med kunder, kandidater, kollegor och partners under året som varit. 2020 blev inte bara ett nytt år och ett nytt decennium. Det blev även ett år präglat av Coronapendemin.

 • När du tar del av webinaret, får du EFFSOs nyhetsbrev som bonus (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Se vår integritetspolicy.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.