Nyheter 

Kurser i höst: Excel för inköpare och Spendanalys

Vi på EFFSO brinner för att utveckla organisationers inköpsfunktioner – och individerna i dem!  Det gör vi bland annat genom våra inköpsutbildningar. Förra hösten lanserade vi digitala versioner av våra ”Excel för Inköpare” och ”Spendanalys, grundpelaren i kategoristyrt inköp” som gick för fulla hus. Nu har vi tagit fram nya datum till hösten 2021! Kurserna sker via Zoom och hålls alltid av två av våra managementkonsulter. De är både erfarna inköpare och vana utbildningsledare. En perfekt kombination!

Nya datum Excel för Inköpare 1 och 2 december 2021

Excel är ett av de vanligaste verktygen som inköpare använder. Oavsett om du är strategisk eller operativ inköpare förväntas du  utföra stora delar av dina arbetsuppgifter i Excel. Därför är det viktigt att du som inköpare kan jobba med formatering, filter, pivottabeller och andra viktiga funktioner för att kunna utföra dina analyser på ett effektivt sätt.

Excel för Inköpare är ingen standardkurs. Vi tog fram den för några år sedan när vi fick frågan från en kund om vi inte kunde skapa en kurs som utgick från den internutbildning våra egna konsulter får när de börjar på EFFSO. Helt enkelt, en Excelkurs av inköpare för inköpare. Och vars innehåll är anpassat efter de vanligaste aktiviteterna och analyserna som inköpare genomför. Utbildningen riktar sig till inköpare som redan använder Excel för att genomföra analyser och beräkningar, det vill säga som har grundläggande kunskaper men som har ett behov av att bli ännu snabbare och vassare.

Den här öppna digitala utbildningen är lärarledd och sker via Zoom. Antalet deltagare är begränsat så att alla ska få möjlighet att ställa frågor och få hjälp. Kursen består av två förmiddagspass och kostar 3.995 SEK ex moms per person. Höstens datum är 13 och 14 oktober kl. 8.00-12.00 samt 1 och 2 december 2021 (samma tider).

Spendanalys, grundpelaren i kategoristyrt inköp

Vill du kartlägga din organisations inköpsmönster och se över hur du effektivt kan prioritera och organisera arbetet? Oavsett om du är analytiker, inköpscontroller, kategoriledare eller upphandlare. Kanske är du taktisk eller strategisk inköpare. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om spendanalys som vi anser är den mest grundläggande analysen inom inköp.

Under utbildningen går vi på djupet in på spendanalysens fem syften som kan användas för att sprida kunskap kring inköp i organisationen. Vi kombinerar teori med praktik och följer en vedertagen process från datainsamling till hypotesgenerering för förbättring av inköpsarbetet. Efter kursen ska du kunna genomföra en spendanalys på den egna organisationens data och genom analysen kunna ta fram och prioritera förbättringshypoteser. Utbildningen baserar sig på EFFSOs samlade erfarenhet av spendanalyser inom ett flertal branscher inom både privat och offentlig sektor. 

Precis som förra hösten kommer vi att erbjuda en digital version av ”Spendanalys, grundpelaren i kategoristyrt inköp” som kostar 5.995 SEK ex moms per deltagare. Även denna digitala kurs är lärarledd och kommer att gå två halvdagar (12 och 19 november).