Nyheter 

Spendanalysen och dess grunder: Gratis webinar 5 november

Spendanalysen utgör en grundläggande faktabas för det kategoristyrda inköpet. Att löpande uppdatera spendanalysen underlättar både överblick av verksamhetens totala inköp och bidrar till inblick i inköpsmönster i specifika kategorier. Under vårt webbseminarium kommer våra kollegor Johan Nygren och Jonas Olofsson att:

  1. Reda ut begrepp kopplade till spendanalysen. Hur definieras t. ex. en kategori?
  2. Visa värdet av spendalys och hur resultatet kan användas övergripande men också i specifika kategorier.
  3. Gå igenom hur man praktiskt går till väga för att genomföra en spendanalys.

Våra talare: Jonas Olofsson och Johan Nygren har var för sig projektlett många spendanalyser inom en rad olika branscher, både inom privat och offentlig sektor. De utbildar även i ämnet. Avslutningsvis, kommer i göra en snabb demo av vårt spendanalysverktyg Spendency.

När: Torsdag 5 november kl. 8:00 – 9:00 FULLBOKAT (nytt preliminärt datum 15 december)

Foto: Scott Warman, Unsplash.