Nyheter 

Vår VD ser tillbaka på 2020

Då var det dags att lägga ännu ett år till handlingarna. Och vilket år! Många är vi som gläds över att 2020 snart är till ända. Tyvärr bryr sig inte Corona pandemin om att det snart står 2021 i kalendern.

Det är 23 år sedan jag lämnade KTH på Drottning Kristinas väg och klev ut i arbetslivet. Jag har hunnit med många intressanta utmaningar runt om i världen sedan dess men det här året går till historien som det konstigaste och på många sätt det mest utmanande.

EFFSO under pandemin

För EFFSOs del blev det första kvartalet fantastiskt. Sedan bröt pandemin ut. Många projekt avslutades i mars-april och under senvåren blev det i princip omöjligt att starta några nya. Allteftersom vi blev mer och mer vana att jobba och leverera digitalt började det lätta. Trots det blev det andra kvartalet EFFSOs sämsta någonsin, något vi delar med många andra företag i tjänstesektorn. Vi drabbades inte till närmelsevis lika illa som t ex rese-, hotell- och restaurangnäringen, men vi hade det väl så tufft. Kvartal tre och även kvartal fyra däremot har varit bra och mycket har återhämtat sig.

Tyvärr, vilket inte undgått någon, tilltar pandemin igen. Än så länge har den inte haft någon större påverkan hos de flesta av våra kunder. En stor skillnad mot i våras är att hela tjänstesektorn nu är mer van att jobba digitalt. De flesta företag inser också att de inte har råd att dra i handbromsen och tvärnita igen, man behöver köra på.

På EFFSO införde vi tidigt flera restriktioner som t ex att undvika kollektivtrafiken, undvika fysiska möten och att leverera hemifrån. Oavsett om det är dessa åtgärder, tajmingen eller ren tur, har vi haft väldigt få fall av konstaterad Covid-19 inom EFFSO, vilket naturligtvis är oerhört skönt.

Det kan kännas väldigt svårt att hitta något positivt i en pandemi som drabbar så många människor och orsakar så många tragiska öden. Oavsett om det är isoleringen som påverkat det allmänna väl måendet eller sjukdomen i sig har det för de allra flesta varit nio mycket tuffa månader.

Inte heller har det minskade resandet gett ett direkt utslag av minskade mängder växthusgaser i atmosfären eller haft en annan positiv inverkan på miljön. Inte i lika stor omfattning som man hade önskat. Det verkar vara ett förlopp med fördröjning.

En del positiva effekter för Inköp

Tittar vi specifikt på inköpsområdet ser jag trots allt några positiva effekter:

  • Vikten av att hålla kontroll på kostnaderna har ökat vilket gör att inköpsfunktionen blir oerhört viktig. Ett kvitto på detta är att vi ser att det görs många rekryteringar av inköpsrelaterade roller. Minst lika många som samma period förra året!
  • Vikten av att hantera risker i värdekedjan har ökat. Det blir därmed allt viktigare att ha alternativa leverantörer och/eller en så kallad dual sourcing strategi på plats. Det leder också till ett ökat också fokus på inköp.
  • Sänkta resekostnader för verksamheten och ökad arbetstid på grund av det minskade resandet har bidragit till ökad effektivitet. En effektivitet som kortsiktigt riskerar att ätas upp av att medarbetare tappar energi för att de i allt större grad sitter hemma och inte träffar någon.
  • Digitaliseringen har skyndats på som många andra har påpekat. Både på inköp och generellt i samhället i och med att alltfler jobbar digitalt hemifrån. Kanske kan det innebära en bättre balans i arbetslivet på individnivå då resandet och pendlandet minskar.

Det finns säkert fler inköpsrelaterade effekter som ni märker av där ute. Skriv gärna och berätta om vad ni ser och märker!

Sammantaget har hela EFFSO Gruppen ändå goda möjligheter att fortsätta göra skillnad och växa under åren som kommer, vilket vi alla gläds åt.

Med denna lilla krönika över året vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Mer än någonsin vill jag önska er alla Gesundheit och förhoppningar om att vi tids nog kan lägga pandemin bakom oss.

Per Finnhammar