Nyheter 

EFFSO Group stödjer nationellt center för inköpsforskning

För att främja utvecklingen på inköpsområdet, med särskilt fokus på digitalisering och hållbarhet, har EFFSO Group beslutat att genom en donation stödja bildandet av ett nationellt center för inköpsforskning. Verksamheten kommer att bedrivas inom stiftelsen Marknadstekniskt Centrum som har en 40-årig historia som brygga mellan näringsliv och akademi inom marknadsrelaterade ämnen såsom inköp och försäljning. Syftet är att främja inköpsforskning i Sverige genom att samla forskningsinsatser från olika akademiska institutioner. I ett första steg har samarbeten inletts med Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Ambitionen är att fler akademiska institutioner inom landet successivt ska delta i forskningscentrets verksamhet.

Läs hela nyheten: Pressmeddelande – EFFSO Group stödjer nationellt center för inköpsforskning.